IT 2740

Vereniging Privacyrecht Advocaten van start

vpr-a

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei vorig jaar van toepassing is geworden, heeft de beoefening van het privacyrecht een enorme impuls gegeven. In de advocatuur is sprake van een duidelijke toename van vragen en zaken over het onderwerp. Om rechtszoekenden te helpen bij het vinden van een in privacyrecht gespecialiseerde advocaat, is de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A) opgericht.

De VPR-A heeft als doel kennis op het gebied van het privacyrecht te bevorderen en te verspreiden. Lidmaatschap van de VPR-A is een kwaliteitskeurmerk. De leden zijn advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het privacyrecht en zich op dat terrein blijven ontwikkelen. Advocaten met aantoonbare kennis en ervaring in het vakgebied kunnen zich opgeven voor het lidmaatschap. Aanmelding kan via de (tijdelijke) website van de vereniging (vpr-a.nl).

Vereisten lidmaatschap
Volwaardig lidmaatschap staat open voor advocaten die:
- ten minste vijf jaar aaneensluitend ingeschreven zijn als advocaat;
- vijf jaar ten minste vijfhonderd uur per jaar in zaken op het gebied van privacy hebben gewerkt;
- jaarlijks ten minste de helft van de verplichte opleidingspunten behalen in het rechtsgebied, en de door de vereniging ontwikkelde specialisatieopleiding hebben afgerond, tenzij daarvoor een ontheffing is verleend door het bestuur.

Voor advocaten die alleen nog aspirant-lid willen worden, gelden iets lichtere eisen.
Zij moeten:
- minstens 3 jaar aaneensluitend ingeschreven zijn als advocaat;
- minstens 2 jaar lang voor ten minste 400 uur per jaar in privacy-zaken hebben gewerkt; en
- de specialisatieopleiding hebben afgerond (waarbij geen mogelijkheid tot ontheffing bestaat).

De vereniging zal in mei 2019 starten met de specialisatieopleiding, die wordt aangeboden door Juridische PAO van de Universiteit Leiden.

Bestuur en Adviescommissie
Het bestuur van de VPR-A bestaat uit
prof. mr. dr. Gerrit-Jan Zwenne (voorzitter),
mr. Jeroen Koëter (secretaris),
mr. ir. Ard Jan Dunnik (penningmeester),

en de volgende leden:
mr. Olaf van Haperen,
mr. Cathérine Jakimowicz,
mr. Quinten Kroes,
mr. dr. Elisabeth Thole en mr. dr. Hester de Vries.

De vereniging kent een adviescommissie. Het bestuur is verheugd de volgende prominente privacyrechtsgeleerden bereid te hebben gevonden de adviescommissie te vormen: prof. mr. dr. Peter Blok, rechter en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, prof. mr. dr. Lokke Moerel, advocaat en hoogleraar aan Tilburg University en mr. Peter Hustinx, voormalig voorzitter van het College bescherming persoons-
gegevens en van de EDPS, de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming.

Specialisatieverenigingen volgens de Orde van Advocaten
Voor veel andere rechtsgebieden geldt dat advocaten zich daar hebben verenigd in eigen specialisatieverenigingen. Bij deze verenigingen kunnen rechtzoekenden terecht voor de advocaten die het beste passen bij hun specifieke problemen.

Een aantal van deze specialisatieverenigingen draagt een keurmerk van de Neder- landse Orde van Advocaten (NOVA). Dit betekent dat de advocaten bij deze verenigingen aan bepaalde vereisten voldoen. Omdat de VPR-A ook aan deze eisen beoogt te voldoen, hoopt zij op korte termijn ook het keurmerk van de NOVA te verkrijgen.

Prof. Mr Gerrit-Jan Zwenne, voorzitter van de VPR-A, advocaat bij Pels Rijcken (Den Haag): “Een lid van deze specialisatieopleiding kan laten zien dat hij of zij aantoonbaar beschikt over kennis en ervaring op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht. We merken dat daaraan grote behoefte is. "

Meer informatie via Prof. mr. dr. Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij (g.j.zwenne@law.leidenuniv.nl)