IT 3549

VMC studiemiddag op 25 juni

Digitale Services Act: wie bepaalt wat er gezegd en verhandeld mag worden? Deze vragen (en meer) worden behandeld tijdens de VMC online webinar op vrijdagmiddag 25 juni van 15.00 tot 17.00 uur.

In 2000 nam de Europese Unie de e-commerce richtlijn aan. Daarin staat onder welke voorwaarden internetaanbieders en aanbieders van hostingdiensten gevrijwaard van aansprakelijkheid zijn voor de informatie zij namens hun klanten doorgeven of hosten. Er zijn de afgelopen 20 jaar allerlei nieuwe platformdiensten ontstaan. Denk aan Bol.com, Amazon, Marktplaats, Werkspot, Uber en natuurlijk sociale media zoals Instagram, YouTube en TikTok.

De opkomst van die platformen heeft allerlei mooie dingen gebracht, maar heeft ook geleid tot de verspreiding van illegale informatie en de handel in illegale producten en diensten. De afgelopen 10 jaar hebben we diverse initiatieven gezien om dat aan te pakken. Zo kent Nederland al meer dan 10 jaar een Notice-and-takedown gedragscode, zijn er in de nieuwe Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn regels gesteld voor het tegengaan van aanzetten tot haat, is de Auteursrechtrichtlijn in 2019 aangepast, en is er een verordening voor de bestrijding van terroristische propaganda op komst. De e-commerce richtlijn bleef echter de afgelopen 20 jaar ongewijzigd. Dat gaat veranderen.

Op 15 december 2020 presenteerde de Europese Commissie een langverwacht voorstel tot herziening van de e-commerce richtlijn. Daarin wordt een nieuw horizontaal wetgevend kader voorgesteld voor de bestrijding van illegale inhoud online. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van online platformen wordt daarin opnieuw gedefinieerd. Zij krijgen er verplichtingen bij. Klanten van die bedrijven krijgen extra bescherming. Tijdens de studiemiddag onderzoeken we wat het voorstel inhoudt en zoomen we in op een aantal onderdelen.

Er is uiteraard ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Tijdens dit webinar geven de volgende experts een inleiding.
Mathijs Tollerton, senior beleidsjurist bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zal een algemene introductie op het voorstel geven;
Irvette Tempelman, senior beleidssecretaris bij VNO-NCW/MKB-Nederland en mede-voorzitster van de VNO-NCW werkgroep over de Digital Services Act & Digital Markets Act, zal dieper ingaan op het perspectief van het bedrijfsleven en onder meer stilstaan bij de gevolgen voor het MKB;
Raphaël Gellert, universitair docent aan de Radboud Universiteit, en co-auteur van het rapport ‘The revision of the European framework for the liability and responsibilities of hosting service providers - Towards a better limitation of the dissemination of illegal content’ waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gebruik van maakt bij de onderhandelingen over de Digital Services Act, richt zich de belangrijkste procedurele mechanismes: Notice & Action, trusted flagging, en buitengerechtelijke geschilbeslechting.

De middagvoorzitter is Marjolein Geus, advocaat bij Bird & Bird, redacteur van Mediaforum, en co-auteur van het artikel over de Digital Services Act in de laatste editie van Mediaforum.

Het webinar begint om 15.00 uur en wordt rond 17.00 uur afgesloten. Het webinar wordt voorafgegaan door een ALV voor de leden van de VMC (aanvang: 14.45 uur). Nadere details ontvangt u na aanmelding.

Indien u advocaat bent kunt u een deelname-certificaat krijgen om het gevolgde webinar voor twee opleidingspunten te kunnen opgeven bij de NOvA. Deelname is voor VMC-leden en studenten gratis. Niet-leden betalen € 100,-.