IT 2303

VMC Studiemiddag: Trump: Informatievoorziening en gegevensbescherming in 140 tekens

Vrijdagmiddag 23 juni: Advocatenkantoor NautaDutilh, Beethovenstraat 400 Amsterdam. 14.30-17.00 uur (inloop 14.00 uur)

Het behoeft geen betoog dat het aantreden van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten tot de nodige commotie heeft geleid. Zijn werkwijze en gedachtengoed roepen veel vragen op, zeker waar het gaat om fundamentele rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en privacy. De VMC-studiemiddag wil twee invalshoeken belichten: de rol die de media spelen (kritiek op bestaande instituties, introductie van twitter als middel voor overheidscommunicatie en het fenomeen van ‘nepnieuws’) en de impact op de uitwisseling van gegevens tussen de VS en Europa. Wat is bijvoorbeeld de houdbaarheid van het nieuwe privacy shield? 

Twee sprekers zullen tijdens de studiemiddag een introductie verzorgen over deze vragen:

- Dr. Tarlach McGonagle, senior onderzoeker Instituut voor Informatierecht (IViR) en adviseur Raad van Europa.
- Mr. Quirine Tjeenk Willink, partner bij advocatenkantoor Bird & Bird

De inleidingen worden gevolgd door een paneldiscussie. Naast de sprekers, nemen hieraan deel: Evelien Wijkstra (beleidsadviseur Free Press Unlimited) en Ton Siedsma (Bits of Freedom).

VMC-bestuurslid Nico van Eijk zal de middag voorzitten en de discussie leiden.

De studiemiddag begint om 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) en wordt om 17.15 uur afgesloten met een borrel. Omdat de vaste VMC locatie - het Trippenhuis - gerenoveerd wordt, zal de bijeenkomst plaats vinden bij advocatenkantoor NautaDutilh, Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam. Bereikbaar via tramlijn 5 en metrolijnen 50/51. Er is in beperkte mate parkeergelegenheid beschikbaar (kenbaar maken bij aanmelding).

Aanmelding kan plaatsvinden door een email te sturen naar: studiemiddag@mediaforum.nl

Toegang is voor leden gratis. Niet-leden betalen € 20,=.

Indien u advocaat bent krijgt u ter plekke een deelname-certificaat om de gevolgde Studiemiddag voor twee opleidingspunten te kunnen opgeven bij de NOvA.