DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 25 november 2021
IT 3728

Voor­lich­ting over wet ge­ge­vens­ver­wer­king door sa­men­wer­kings­ver­ban­den

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op verzoek van de voorzitter van de Eerste Kamer een zogenoemde voorlichting gegeven over het wetsvoorstel inzake de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. De Eerste Kamer heeft de voorlichting op 24 november 2021 openbaar gemaakt.
Lees verder >>