IT 2927

Voortgang versterkte aanpak cybersecurity

Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer dinsdag per brief op de hoogte gesteld van de actuele stand van zaken van op het gebied van cybersecurity.