IT 3149

Advies commissie auteursrecht over implementatiewetsvoorstel Richtlijn 2019/790

Advies van de Commissie auteursrecht aan de minister voor Rechtsbescherming over het implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (Richtlijn (EU) 2019/790).
Lees verder.