IT 2537

AP Besluit rechtmatig verklaring zwarte lijst ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht

AP 3 april 2018, Besluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking Signaleringsmodule registratie ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht; z2017-08028. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de registratie van ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht van Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) rechtmatig verklaard. De AP concludeert dat deze zwarte lijst voldoende privacywaarborgen bevat. De bij SWRU aangesloten woningcorporaties kunnen na dit besluit strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag van huurders vastleggen om nieuwe problemen te voorkomen. Voorbeelden van ongewenst huurdersgedrag zijn ernstige overlast, hennepteelt en illegaal onderverhuren.

 

Zwarte lijst
Huurders met ongewenst gedrag komen niet meteen op de zwarte lijst. Corporaties zijn er altijd op gericht om huisuitzettingen te voorkomen. Wanneer een zorgvuldig hulptraject en een laatste kans niet hebben geholpen, komt de huurder op de zwarte lijst te staan. Huurders die ernstig over de schreef gaan zoals het telen van hennep in de huurwoning of hun woning illegaal onderverhuren komen wel meteen op de zwarte lijst.

Beroep tegen AP-besluit
Bent u belanghebbende? Dan kunt u beroep instellen tegen het besluit van de AP bij de rechtbank. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 11 april 2018, de datum waarop het AP-besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Protocol Zwarte Lijst