Privacy

IT 3935

Geen rectificatie uitzending Marktplaatsoplichter

Rechtbank Noord-Holland 3 mei 2022, IT 3935; (Eiser tegen NoordKaap TV Producties), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-rectificatie-uitzending-marktplaatsoplichter

Ktr. Rb. Noord-Nederland 3 mei 2022, IEF 20720, IT 3935; zaaknr.: 9372487 CV EXPL 21-6048 (Eiser tegen NoordKaap TV Producties) In het TV-programma "Stegeman op de Bres" uit 2020, dat geproduceerd wordt door Noordkaap TV Producties, staat het onderwerp oplichting op Marktplaats centraal. In deze uitzending kwamen diverse gedupeerden van een bepaalde 'Marktplaatsoplichter' aan het woord die hun verhaal deden over de misstanden van de gekochte producten. Eiser vordert onder meer rectificatie van de beschuldigingen binnen de aflevering en een schadevergoeding. Voor aanvang van de civielrechtelijke zitting wordt de betreffende eiser veroordeeld voor oplichting van een groot aantal mensen, waaronder gedupeerden die in de aflevering te zien zijn. Volgens de kantonrechter heeft de uitzending een maatschappelijk belang, waarbij de inbreuk in de privacy van eiser beperkt blijft. Immers is het gezicht van eiser geblurd en is zijn achternaam niet genoemd. Dat zijn woonplaats is genoemd is functioneel, net als de opnamen die zijn gemaakt in de woning van eiser. De kantonrechter concludeert tot slot, dat het uiten van de mening van Noordkaap, art. 10 EVRM,  prevaleert boven het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van eiser, art. 8 EVRM.  De rechtbank wijst de vorderingen van eiser vervolgens af, waaronder de schadevergoeding.

IT 3908

Journalisten met gerechtelijke stukken informeren is rechterlijke taak

HvJ EU 24 mrt 2022, IT 3908; ECLI:EU:C:2022:216 (Verhouding journalist en rechterlijke taken), http://www.itenrecht.nl/artikelen/journalisten-met-gerechtelijke-stukken-informeren-is-rechterlijke-taak

HvJ EU 24 maart 2022, IT 3908, IEFbe 3428; ECLI:EU:C:2022:216 (Verhouding journalist en rechtelijke taken) Naar aanleiding van het verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Midden-Nederland bij beslissing van 29 mei 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de vragen beantwoord omtrent de verhouding tussen art. 55 lid 3 van de verordening 2016/679 en de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder de gerechtelijke taken in de zin van het hierboven genoemde artikel valt het tijdelijk ter beschikking stellen van processtukken waarin persoonsgegevens zijn opgenomen aan journalisten. Dit heeft het Hof van Justitie besloten in een zaak waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens zich niet bevoegd achtte om kennis te nemen van de omstandigheid dat de journalist beschikking had over processtukken verkregen door de Raad van State. Het toezicht op het ter beschikking stellen van deze processtukken aan journalisten door een externe autoriteit zal volgens het Hof van Justitie de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht in gevaar kunnen brengen. Het doel van deze bepaling is dan ook om journalisten in staat te stellen beter verslag te doen over het verloop van de procedure. 

IT 3907

Doelen BKR-registratie behartigd door systeem Volksbank

Rechtbank Noord-Nederland 18 jan 2022, IT 3907; ECLI:NL:RBNNE:2022:1231 (Verzoekster tegen De Volksbank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/doelen-bkr-registratie-behartigd-door-systeem-volksbank

Rb. Noord-Nederland 18 januari 2022, IT 3907; ECLI:NL:RBNNE:2022:1231(Verzoekster tegen De Volksbank) Het interne systeem van de Volksbank maakt geen onevenredige inbreuk op de belangen van verzoekster in verhouding met het verwerking te dienen doel. Het doel van de BKR-registratie wordt gezien als een proportioneel doel, waarbij ook aan de eis van subsidiariteit is voldaan. Verzoekster kan daarom niet gevolgd worden in diens vorderingen om de registratie te verwijderen.

IT 3843

Schadevergoeding wegens gelekte persoonsgegevens

Rechtbank 25 feb 2022, IT 3843; ECLI:NL:RBROT:2022:1420 (Excelbestand met persoonsgegevens), http://www.itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-wegens-gelekte-persoonsgegevens

Ktr. Rotterdam 25 februari 2022, IT 3843; ECLI:NL:RBROT:2022:1420 (Excelbestand met persoonsgegevens) Gedaagde voert een nieuwbouwproject uit waarbij personen die belangstelling hebben voor de eventuele koop van een nieuwbouwwoning zich via een website kunnen inschrijven als kandidaat-koper. Eiseres is een van de kandidaat-kopers. Gedaagde heeft een e-mail verzonden aan alle personen die zich hebben ingeschreven. Bij deze e-mail heeft gedaagde een onbeveiligd Excelbestand gevoegd met daarin de persoonsgegevens van alle kandidaat-kopers. Het lukte gedaagde niet de verzonden e-mail in te trekken. Gedaagde heeft vervolgens een e-mail gestuurd met de vraag aan alle kandidaat-kopers om het Excelbestand direct te verwijderen.

IT 3836

Inbreuk op persoonlijke levenssfeer eiseres

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 feb 2022, IT 3836; ECLI:NL:RBZWB:2022:972 (Camerabeelden op kinderslaapkamer), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreuk-op-persoonlijke-levenssfeer-eiseres

Vzr. Rb Zeeland-West-Brabant 25 februari 2022, IT 3836; ECLI:NL:RBZWB:2022:972 (Camerabeelden op kinderslaapkamer) Eiseres had een videocamera geïnstalleerd op de slaapkamer van haar zoontje. Deze videocamera fungeerde als babyfoon. De oma van het jongetje heeft zich toegang verschaft tot deze videocamera en heeft camerabeelden opgeslagen op een gegevensdrager. De oma, zijnde gedaagde in dit geschil, heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis, omdat zij constateerde dat het jongetje 16 tot 19 uur per dag op zijn slaapkamer verbleef. Voordat Veilig Thuis het onderzoek had afgerond had gedaagde screenshots van de beelden gestuurd naar een nicht van eiseres en na afronding van het onderzoek naar de broer van eiseres. Eiseres vordert gedaagde onder andere te gebieden deze beelden te verwijderen. De voorzieningenrechter wijst dit toe, omdat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van eiseres.

IT 3835

HR verwerpt beroep plastisch chirurg

Hoge Raad 25 feb 2022, IT 3835; ECLI:NL:HR:2022:329 (Plastisch chirurg tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-verwerpt-beroep-plastisch-chirurg

HR 25 februari 2022, IT 3835; ECLI:NL:HR:2022:329 (Plastisch chirurg tegen Google) Bij het googelen van de naam van de plastisch chirurg, verschenen tussen de zoekresultaten koppelingen naar onder meer www.zwartelijstartsen.nl en www.drimble.nl met vermelding van haar naam, BIG-nummer en specialisme en een uitspraak van het Tuchtcollege. Plastisch chirurg verzocht Google de koppelingen te verwijderen. Google wees dit verzoek af en stelde dat de URL’s in de zoekresultaten gerechtvaardigd worden door het wezenlijk belang van het grote publiek hier toegang tot te hebben. Het hof oordeelde onder meer dat het recht op informatievrijheid in dit specifieke geval voor het recht op privacy gaat, en Google de zoekresultaten niet hoeft te verwijderen [IT 3182]. De Hoge Raad verwerpt het beroep.

IT 3807

Werkgever mag covid-zelftest verplichten

Rechtbank Amsterdam 14 dec 2021, IT 3807; ECLI:NL:RBAMS:2021:7321 (Eiser tegen Stichting Date, Dans en Theater), http://www.itenrecht.nl/artikelen/werkgever-mag-covid-zelftest-verplichten

Ktr. Rb Amsterdam 14 december 2021, IT 3807; ECLI:NL:RBAMS:2021:7321 (Eiser tegen Stichting Date, Dans en Theater) Eiser is een danser in dienst van Stichting Date, Dans en Theater. Vanwege het coronavirus moesten ook artiesten, waaronder eiser, een coronatoegangsbewijs tonen om het theater binnen te komen. Eiser bezit een dergelijk bewijs niet en mocht daarom niet meer op zijn werk verschijnen vanaf 28 oktober 2021. Vanaf 1 december 2021 werd zijn salarisuitbetaling gestaakt door gedaagde, omdat eiser simpelweg geen werk meer verrichtte. Ingaande 29 november 2021 heeft gedaagde haar beleid aangescherpt en vraagt zij iedereen één keer per week een coronazelftest te doen en een eventueel positief resultaat met gedaagde te delen. Eiser vordert dat gedaagde hem moet toelaten op zijn werk en subsidiair dat gedaagde hem zijn loon moet uitbetalen vanaf 1 december 2021 tot het rechtsgeldig einde van het dienstverband.