DOSSIERS
Alle dossiers

Privacy  

IT 4473

Vergissing van een medewerker niet voldoende voor toewijzing immateriële schadevergoeding

HvJ EU 25 feb 2024, IT 4473; ECLI:EU:C:2024:72 (Verzoeker tegen MediaMarktSaturn), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vergissing-van-een-medewerker-niet-voldoende-voor-toewijzing-immateriele-schadevergoeding

HvJEU 25 januari 2024, IT 4473; ECLI:EU:C:2024:72 (Verzoeker tegen MediaMarktSaturn) Verzoeker in het hoofdgeding heeft een elektrisch apparaat gekocht bij Saturn. Voor de verkoop hiervan is er een kredietovereenkomst opgesteld, waarvoor er een aantal persoonsgegevens van verzoeker verwerkt moest worden in het informatiesysteem van Saturn. Door een vergissing van een medewerker ontving een andere klant het bestelde apparaat. Deze fout werd echter snel ontdekt en opgelost. Saturn wilde ter compensatie zelfs het apparaat gratis bij verzoeker thuis afleveren. Deze compensatie was volgens verzoeker echter ontoereikend. Hij is van mening dat hij recht heeft op een immateriële schadevergoeding op grond van de AVG, wegens het verlies van controle over zijn persoonsgegevens. Bij de Duitse rechter in eerste aanleg worden de vorderingen tot een schadevergoeding afgewezen, en de rechter in hoger beroep schorst de zaak om prejudiciële vragen aan het Hof voor te leggen.

IT 4470

Eiser heeft als rechtspersoon geen rechten onder de AVG

Rechtbank 7 dec 2023, IT 4470; ECLI:NL:RBNNE:2023:5484 (Eiser tegen de minister van Financiën), https://www.itenrecht.nl/artikelen/eiser-heeft-als-rechtspersoon-geen-rechten-onder-de-avg

Rb. Noord-Nederland 7 december 2023, IT&R 4470; ECLI:NL:RBNNE:2023:5484 (Eiser tegen de minister van Financiën) De rechtbank beoordeelt in deze zaak het beroep van eiser tegen de afwijzing van zijn inzageverzoek in zijn persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) volgens artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

IT 4469

ING niet aansprakelijk voor spoofing

Rechtbank 23 jan 2024, IT 4469; ECLI:NL:RBAMS:2024:441 (Eiseres tegen ING), https://www.itenrecht.nl/artikelen/ing-niet-aansprakelijk-voor-spoofing

Rb. Amsterdam 23 januari 2024, IT&R 4469; ECLI:NL:RBAMS:2024:441 (Eiseres tegen ING) Eiseres heeft een betaalrekening bij de ING. ING heeft een beleid opgesteld voor slachtoffers van bankhelpdeskfraude, ook wel bekend als 'spoofing'. Dit type fraude omvat situaties waarbij een oplichter zich voordoet als een medewerker van de bank en het slachtoffer misleidt om een betaling uit te voeren.

IT 4468

Geplaatste camera's niet in strijd met AVG en niet onrechtmatig

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 dec 2023, IT 4468; ECLI:NL:RBZWB:2023:9058 (Eiser tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geplaatste-camera-s-niet-in-strijd-met-avg-en-niet-onrechtmatig

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 20 december 2023, IT 4468;  ECLI:NL:RBZWB:2023:9058 (Eiser tegen gedaagde). Kort geding. Eiser en gedaagde zijn gehuwd geweest en hebben samen een vierjarige dochter, die bij gedaagde woont. Aan de woning van gedaagde zijn twee camera's bevestigd. Bij het overdragen van de dochter wordt eiser gefilmd door deze camera's. De advocaat van eiser heeft gedaagde bij brief van 14 september 2023 (onder meer) gesommeerd om de camera’s tijdens de overdrachtsmomenten uit te schakelen en gemaakt beeld- en/of geluidsmateriaal direct te verwijderen omdat het in strijd is met de AVG en een onrechtmatige daad is. Hij vordert nu bij de voorzieningenrechter onder meer dat gedaagde geboden wordt de camera's en microfoons tijdens deze momenten uit te schakelen. 

IT 4467

Beroep tegen inzageverzoek in de zin van artikel 15 AVG gegrond

Rechtbank Noord-Holland 7 dec 2023, IT 4467; ECLI:NL:RBNNE:2023:5486 (Eiser tegen de minister van Financiën), https://www.itenrecht.nl/artikelen/beroep-tegen-inzageverzoek-in-de-zin-van-artikel-15-avg-gegrond

Rb. Noord-Nederland 7 december 2023, IT 4467; ECLI:NL:RBNNE:2023:5486 (Eiser tegen de minister van Financiën) In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiser tegen het besluit op zijn inzageverzoek in de zin van artikel 15 van de AVG in de persoonsgegevens die van hem zijn verwerkt in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De minister heeft het inzageverzoek afgewezen. Eiser gaat hiertegen in beroep. Hij stelt dat zijn registratie ongunstige gevolgen heeft gehad voor zijn onderneming. Daarom wil hij de aanleiding van deze registratie onderzoeken. Van belang is dat eiser de belangenafweging die ten grondslag ligt aan de weigering niet kan controleren omdat deze niet inzichtelijk is. De rechtbank is van oordeel dat het beroep van eiser gegrond is, maar dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand dienen te blijven. 

IT 4453

Rechtbank verklaart nog twee stichtingen ontvankelijk en wijst exclusieve belangenbehartigers aan

Rechtbank 10 jan 2024, IT 4453; ECLI:NL:RBAMS:2024:83 (Stichtingen tegen TikTok), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-verklaart-nog-twee-stichtingen-ontvankelijk-en-wijst-exclusieve-belangenbehartigers-aan

Rb. Amsterdam 10 januari 2024, IT&R 4453; ECLI:NL:RBAMS:2024:83 (Stichtingen tegen TikTok) Drie claimstichtingen (Stichting Onderzoek Marktinformatie, Stichting Take Back Your Privacy en Stichting Massaschade & Consument) menen dat het videoplatform TikTok fundamentele rechten van kinderen en volwassenen schendt en zijn een procedure begonnen. In het tussenvonnis van 25 oktober 2023 is Stichting Onderzoek Marktinformatie ontvankelijk verklaard. De vorderingen van de claimstichtingen die zien op immateriële schade worden door de rechtbank niet ontvankelijk verklaard. De vorderingen tot vergoeding van materiële schade zijn voorlopig ontvankelijk, maar daarover zal na de inhoudelijke behandeling definitief moeten worden beslist [zie IT 4424].

IT 4452

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Hof bevestigt dat Noordkaap de toekomstige beelden van appellant mag uitzenden

Gerechtshof Amsterdam 24 nov 2023, IT 4452; (Eiser tegen Noordkaap TV Producties), https://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-bevestigt-dat-noordkaap-de-toekomstige-beelden-van-appellant-mag-uitzenden

Hof Amsterdam 24 november 2023, IEF 21825, IT 4452; (Appellant tegen Noordkaap TV Producties B.V.) Noordkaap TV Producties B.V. (hierna: Noordkaap) produceert het programma ‘Undercover in Nederland’. Appellant was eigenaar van een autorijschool die gespecialiseerd was voor mensen met rijangst en autisme. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis op 10 november 2023 geoordeeld dat Noordkaap de beeldopnames mag uitzenden [zie IEF 21822].

IT 4447

Uitspraken ingezonden door Josine van den Berg, Mount Law.

Noordkaap mag beelden van eiser uitzenden

Rechtbank Amsterdam 10 nov 2023, IT 4447; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties), https://www.itenrecht.nl/artikelen/noordkaap-mag-beelden-van-eiser-uitzenden

Vzr. Rb. Amsterdam 10 november 2023, IEF 21822, IT 4447; ECLI:NL:RBAMS:2023:7874 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties B.V.) Noordkaap TV Producties B.V. (hierna: Noordkaap) produceert het programma ‘Undercover in Nederland’. Eiser was eigenaar van een autorijschool die gespecialiseerd was voor mensen met rijangst en autisme. Tussen de eiser en oud-leerlingen van eiser zijn ontuchtige handelingen geweest. Hiervan is proces-verbaal opgemaakt door de politie en eiser is hiervoor in 2022 veroordeeld. Eiser heeft beroep ingesteld tegen dit vonnis, de mondelinge behandeling heeft nog niet plaatsgevonden. Eiser mocht na deze veroordeling geen rij- en theorielessen meer geven. Op 20 december 2022 heeft een voormalig bestuurslid van de brancheorganisatie Landelijke Beroepsvereniging kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche het programma Undercover in Nederland bericht over het feit dat eiser, ondanks de veroordeling, nog steeds (theorie)les geeft. Hierop heeft Noordkaap onderzoek ingesteld. Noordkaap heeft op meerdere momenten verborgen camera-acties uitgevoerd. Noordkaap wil beelden van aan de kaak gestelde misstanden uitzenden. Eiser vordert onder andere Noordkaap te verbieden beeld- en/of geluidsmateriaal van eiser openbaar te maken. Noordkaap voert verweer.

IT 4446

Vordering eiser wordt afgewezen, geen sprake van spoofing

Rechtbank 6 dec 2023, IT 4446; ECLI:NL:RBMNE:2023:6561 (Eisers tegen ING bank N.V. en De Volksbank N.V.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-eiser-wordt-afgewezen-geen-sprake-van-spoofing

Rb. Midden-Nederland 6 december 2023, IT&R 4446; ECLI:NL:RBMNE:2023:6561 (Eiser tegen ING bank N.V. en De Volksbank N.V.). In deze zaak is eiser twee keer slachtoffer geworden van fraude door oplichters. Daarbij zijn van slachtoffer verschillende bedragen van twee verschillende bankrekeningen afhandig gemaakt. Er dient gekeken te worden of er sprake is van spoofing.

IT 4442

Beschuldigende berichten via e-mail en LinkedIn zijn onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 23 nov 2023, IT 4442; ECLI:NL:RBAMS:2023:7466 (Eiser tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/beschuldigende-berichten-via-e-mail-en-linkedin-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rb. Amsterdam 23 november 2023, IT 4442; ECLI:NL:RBAMS:2023:7466 (Eisers tegen gedaagde). Eiser 2 is bestuurder van eiser 1 (hierna tezamen: eisers), een investeringsmaatschappij in de vastgoedsector. Gedaagde heeft in de zomer van 2023 berichten geplaatst op LinkedIn en e-mails gestuurd naar zakelijke contacten van eisers, waarin zij eiser 2 beschuldigt van onder meer fraude, diefstal, inbraak en huisvredebreuk. Zo zouden eisers (onder andere) hebben gesjoemeld met het persoonsgebonden budget van de moeder van gedaagde en zaken ontvreemd uit haar huis. Eisers geven ter zitting aan dat deze beschuldigingen volstrekt onjuist zijn. Eisers vorderen dat gedaagde wordt verboden om contact op te nemen met de zakelijke relaties van eisers, haar te verbieden om zich in welke vorm dan ook negatief uit te laten over eisers en haar te bevelen alle reeds geplaatste berichtgeving op social media, waaronder LinkedIn, te verwijderen.