IT 2606

Artikel over 'hack' bij Kaspersky rectificeren op de voorpagina van zaterdageditie De Telegraaf

Telegraaf Kaspersky

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 juli 2018 IEF 17851; ECLI:NL:RBAMS:2018:5033 (Kaspersky Lab tegen De Telegraaf) Rectificatie. Kaspersky Lab is een in Utrecht gevestigd Russische securityleverancier. De Telegraaf heeft een artikel geplaatst waarin wordt gesteld dat een 'wereldberoemd Russisch softwarebeveiligingsbedrijf' in Utrecht is gehackt via de bedrijfs-WiFi. Volgens Kaspersky Lab is, na eigen onderzoek, daar geen sprake van. Kaspersky vordert rectificatie. De vraag is of De Telegraaf onrechtmatig heeft gehandeld jegens Kaspersky door publicatie in de Telegraaf van 3 februari 2018. De journalisten hebben niet controleerbaar gemaakt wat tegenover hen is verklaard terwijl dit gemakkelijk had gekund. Er is ook geen verder onderzoek geweest door de Journalisten. Rectificatie wordt bevolen op de homepage en op voorpagina van de eerstvolgende zaterdageditie van de papieren krant.


5.9. Van het bewuste telefoongesprek is geen audio-opname gemaakt. Ook zijn geen aantekeningen of andere steunbewijs overgelegd die de door TMG gestelde uitlatingen van [naam 1] over Kaspersky bevestigen. Op de zitting verklaarde [naam journalis 1] dat hij met zijn mobiele telefoon met [naam 1] belde waardoor het gesprek niet tegelijkertijd kon worden opgenomen. Zijn collega [naam journalist 2] verklaarde dat hij tijdens het gesprek uitsluitend op de computer aantekeningen maakte van wat er werd gezegd en dat deze aantekeningen zijn verwerkt in het artikel en niet apart bewaard zijn. Geconstateerd kan worden dat de journalisten niet controleerbaar hebben gemaakt wat [naam 1] tegenover hen heeft verklaard terwijl dit gemakkelijk had gekund. Zo wordt niet duidelijk waarom [naam journalis 1] geen aantekeningen of audio-opname kon maken. Het gesprek stond immers op de speaker. Dit geldt temeer omdat [naam journalis 1] wel van het keukentafelgesprek een audio-opname heeft gemaakt. Er zijn bovendien telefoon-apps waarmee gemakkelijk een telefoongesprek kan worden opgenomen terwijl met diezelfde telefoon een gesprek wordt gevoerd. Daarbij komt dat geen sprake was van een terloops telefoongesprek waarbij onverwacht door [naam 1] belangrijke uitlatingen werden gedaan. Zij werd immers bewust door de journalisten geconfronteerd met nieuwe informatie over een opzienbarende kwestie. Dat is nagelaten maatregelen te treffen teneinde de uitlatingen van [naam 1] controleerbaar te maken kan TMG worden verweten.

5.14.De conclusie is dat de publicatie van het verhaal van [naam 1] over de inbraak in het computernetwerk voorshands onzorgvuldig is. Zonder nader onderzoek waarvoor in dit kort geding geen plaats is, is slechts op basis van de verklaringen van de journalisten en de informatie uit anonieme bron onvoldoende aannemelijk dat [naam 1] zich heeft uitgelaten over een inbraak op het computernetwerk van Kaspersky. [naam 1] ontkent, er geen aanwijzingen dat die inbraak heeft plaatsgevonden, en door TMG is geen eigen onderzoek gedaan naar die inbraak. Kaspersky is bovendien niet om een reactie gevraagd. Dat Kaspersky hierdoor schade heeft geleden en mogelijk nog zal lijden is voldoende aannemelijk. De berichtgeving kan (potentiële) klanten afschrikken. Een cybersecuritybedrijf dat haar eigen internetveiligheid niet in orde heeft levert commercieel zeer nadelige beeldvorming op. Al met al is de publicatie in De Telegraaf voorshands onrechtmatig tegenover Kaspersky.

5.15. Gelet op het voorgaande zal de gevraagde voorziening worden getroffen. Dit betreft een rectificatie zoals gevorderd, met dien verstande dat de rectificatie, om aandacht te trekken, slechts één dag op de homepage van website en de voorpagina van de zaterdageditie van de papieren krant hoeft te staan. Daarnaast zal de rectificatie als bijschrift aan de oude publicatie (de bron) moeten worden gekoppeld, zodat bij raadpleging daarvan meteen zichtbaar is dat sprake is geweest van een rectificatie. TMG heeft als productie 6 een concept voor een artikel overgelegd dat zij bereid is in De Telegraaf te plaatsen. Kaspersky hoeft met plaatsing van dit artikel geen genoegen te nemen omdat het niet ver genoeg gaat. In dat concept wordt niet erkend dat van onzorgvuldige berichtgeving sprake is.