IT 3064

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert normuitleg ‘gerechtvaardigd belang’

Autoriteit persoonsgegevens

Een verwerking van persoonsgegevens is altijd een inmenging op het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. Daardoor is iedere verwerking in beginsel onrechtmatig. Maar de verwerking van persoonsgegevens is in veel gevallen noodzakelijk. Daarom biedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een juridische basis om tóch persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze basis bestaat uit zes grondslagen.

Lees hier de publicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens.