IT 3656

Belang vrijheid van meningsuiting weegt zwaarder

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 september 2021, IEF 20187, IT 3656; ECLI:NL:RBAMS:2021:5058 (Kroongetuige tegen DPG Media) Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter in een kort geding tussen de kroongetuige in het Marengo-proces en DPG Media over de publicatie van een krantenartikel. Het AD, onderdeel van DPG, wil op 14 september 2021 in de krant en op haar website een artikel publiceren over de kroongetuige, waarin wordt geciteerd uit WhatsApp-berichten die afkomstig zijn van een iPhone waarover hij in detentie enige tijd heeft beschikt. Eisers stellen dat het artikel tendentieus, vals en onjuist is en dat zij daarmee worden aangetast in hun eer en goede naam. Zij vorderen daarom (i) DPG te verbieden op welke wijze dan ook feitelijke beschuldigingen jegens eisers te uiten en/of berichten te verspreiden, en (ii) DPG te verbieden het concept-artikel op welke wijze dan ook te openbaren, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van DPG in de proceskosten. Bepaald wordt dat het artikel mag worden gepubliceerd. Het belang van de vrijheid van meningsuiting weegt hier zwaarder dan het belang van de bescherming van de eer en goede naam van eisers.

De ernstigste beschuldigingen zullen hierna worden besproken.

Het AD heeft toegezegd dat de zin [kroongetuige Marengo-proces] zus is geen onbekende in het criminele wereldje’ zal worden veranderd in [kroongetuige Marengo-proces] zus is niet onbekend met het criminele wereldje’. Op die manier vindt de uitlating voldoende steun in het desbetreffende bericht.

Het bericht van een zus van 27 december 2017 blijkt van 28 december 2017 te zijn. Dat is wellicht de reden dat eisers het in de gauwigheid niet hebben kunnen terugvinden. Het blijkt dus wel degelijk te bestaan. Dat laatste geldt ook voor het bericht over de streek die met een vrouwelijke bewaarster zou zijn uitgehaald.

Eisers hebben betoogd dat waar in de berichten wordt gesproken over geld, huizen en auto’s en ‘het maximum eruit halen’, is bedoeld dat in het kader van de beveiliging voor de rest van hun leven is getracht optimale voorwaarden te bedingen en dat het niet te doen is om er rijk van te worden.

Het AD heeft toegezegd dit standpunt in het kader van wederhoor aan het artikel te zullen toevoegen.