IT 2047

Belastingdienst publiceert modelovereenkomst voor inhuur zzp'ers in de ICT

De Belastingdienst heeft op 30 maart jl. een modelovereenkomst voor de inhuur van zzp'ers in de ICT-sector gepubliceerd. De modelovereenkomst is het resultaat van overleg tussen Nederland ICT en de Belastingdienst en moet werkgevers meer zekerheid bieden bij de inhuur van zelfstandigen. De modelovereenkomst wordt binnenkort met een toelichting opgenomen in ICT modelcontracten.

Download hier de officiële (PDF-)versie van de modelovereenkomst van de website van de Belastingdienst (inclusief hun toelichting). Nederland ICT heeft voor ICT-bedrijven een eigen toelichting op de modelovereenkomst geschreven. Voor het gemak kun je ook de Word-versie van de modelovereenkomst downloaden via de website van Nederland ICT.

Uit het bericht van Nederland ICT:

Op 1 mei 2016 treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Deze wet regelt dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft. In de plaats daarvan wordt er met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten gewerkt.

Je kunt als werkgever kiezen of je gebruik maakt van een goedgekeurde modelovereenkomst, of een eigen overeenkomst. Het voordeel van een goedgekeurde overeenkomst is dat er meer zekerheid is dat er niet achteraf toch loonheffingen moeten worden afgedragen.

Het model van Nederland ICT houdt rekening met de gebruikelijke werkwijze in de ICT-sector. Zo is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen die veel wordt gebruikt in de sector. Verder is sprake van een inspanningsverplichting, omdat in veel ICT-projecten, waaronder agile ontwikkelingstrajecten niet van tevoren een bepaald resultaat benoemd kan worden. Tot slot is een belangrijke standaardclausule opgenomen over het overdragen van rechten van intellectuele eigendom.

De Wet DBA leidde tot veel kritiek, onder andere van Nederland ICT. De nieuwe situatie zorgt voor minder rechtszekerheid voor zowel werkgevers als zelfstandigen. Ook was onduidelijk of er voldoende werkbare modellen goedgekeurd zouden worden. Als gevolg van die kritiek geeft staatssecretaris Wiebes marktpartijen tot 1 mei 2017 om het nieuwe systeem te implementeren. In de overgangsperiode wordt gekeken hoe de nieuwe wet in de praktijk werkt.