Gepubliceerd op woensdag 20 juli 2016
IT 2104
Rechtbank ||
29 jun 2016
Rechtbank 29 jun 2016, IT 2104; ECLI:NL:RBROT:2016:4913 (Dibalex tegen Delta Shelving), https://www.itenrecht.nl/artikelen/bewijsopdracht-dat-de-metaalunievoorwaarden-gedownload-konden-worden

Bewijsopdracht dat de Metaalunievoorwaarden gedownload konden worden

Rechtbank Rotterdam 29 juni 2016, IT 2041; ECLI:NL:RBROT:2016:4913 (Dibalex tegen Delta Shelving)
Algemene voorwaarden. Internationale aanneming en handelskoop. Toepasselijkheid algemene voorwaarden (Metaalunievoorwaarden). Weens Koopverdrag (CISG). “Opinion No. 13 Inclusion of Standard Terms under the CISG” van de CISG Advisory Council. Bewijsopdracht aan de gebruiker van de Metaalunievoorwaarden dat voorafgaande aan en ten tijde van de contractsluiting de Metaalunievoorwaarden konden worden ingezien en gedownload op haar website. Art. 6:247 lid 2 BW.

3.19. Vast staat dat partijen onder meer via e-mail hebben onderhandeld en gecontracteerd. Delta moet de website van Dibalex hebben kunnen vinden, omdat Dibalex die vermeldde in haar offertes en in haar e-mails.
Indien inderdaad, zoals Dibalex stelt maar Delta betwist, ten tijde van de onderhandelingen en de contractsluiting de MV-voorwaarden in het Engels, immers de voertaal tussen partijen, of het Duits, de taal van Delta, konden worden gelezen en gedownload, dan heeft Dibalex aan Delta genoegzame gelegenheid geboden om van de inhoud van die voorwaarden kennis te nemen. Delta behoefde, immers, slechts op de website van Dibalex de MV-voorwaarden na te lezen.
De omstandigheid dat Dibalex niet uitdrukkelijk had vermeld dat de MV-voorwaarden op haar website konden worden nagelezen en gedownload, maakt dat oordeel niet anders. Daarbij merkt de rechtbank op dat Delta naar aanleiding van de in de offertes geschreven opmerking dat de MV-voorwaarden waren bijgesloten, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval was, bij Dibalex navraag had kunnen doen. Van Delta mocht wel enige activiteit worden verwacht.
De rechtbank zal daarom Dibalex opdragen te bewijzen dat voorafgaande aan en ten tijde van de contractsluiting de MV-voorwaarden konden worden ingezien en gedownload op haar website.
Ten overvloede merkt de rechtbank op dat de Nederlandse regeling van Afdeling 3 van Titel 5 van Boek 6 BW niet van toepassing is op de onderhavige internationale overeenkomst tussen professionele partijen (artikel 6:247 lid 2 BW).