Gepubliceerd op vrijdag 4 februari 2022
IT 3813
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch ||
1 feb 2022
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 feb 2022, IT 3813; ECLI:NL:GHSHE:2022:244 (Interconnect tegen Lance), https://www.itenrecht.nl/artikelen/bewijsopdracht-voor-interconnect

Bewijsopdracht voor Interconnect

Hof ’s-Hertogenbosch 1 februari 2022, IT 3813; ECLI:NL:GHSHE:2022:244 (Interconnect tegen Lance) Partijen hebben een overeenkomst gesloten waardoor Lance gebruik kon maken van een VPC (Virtual Private Cloud) van Interconnect. Interconnect betrekt de SQL-licenties van Microsoft en is gebonden aan de voorwaarden die Microsoft daarvoor hanteert. Lance blijkt vervolgens gebruik te maken van de duurdere SQL Standaard licentie in plaats van de overeengekomen SQL Web licentie. Interconnect dient een naheffing aan Microsoft te voldoen en Lance moet de meerprijs van de duurdere licentie vergoeden aan Interconnect. Deze laatste vordering van Interconnect op Lance heeft Interconnect naar het oordeel van de kantonrechter niet voldoende onderbouwd. Lance vorderde het geld terug dat Interconnect ten onrechte had geïncasseerd en deze vordering werd door de kantonrechter toegewezen. In hoger beroep stelt Interconnect dat haar algemene voorwaarden waren gewijzigd en dit aan Lance is medegedeeld per nieuwsbrief. Lance zou deze nooit hebben ontvangen. Interconnect stelt daarnaast dat Lance zelf de licentie op een van de twee servers heeft geïnstalleerd. Lance betwist dit. Het hof houdt iedere verdere beslissing aan tot Interconnect bewijs heeft geleverd hiervoor. Ook moet zij bewijzen dat zij toen de nieuwe algemene voorwaarden aan Lance ter hand heeft gesteld.

6.9 Nu vooralsnog niet vast staat dat Interconnect bij het aangaan van de overeenkomst van 24 augustus 2014 haar algemene voorwaarden van 26 september 2011 aan Lance ter hand heeft gesteld, zal het hof Interconnect tot bewijslevering toelaten.