Internet

IT 3244

Geen inbreuk sterk gelijkende domeinnaam als handelsnaam

Rechtbank 3 sep 2020, IT 3244; ECLI:NL:RBLIM:2020:6611 (Terhagen tegen Witran), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-inbreuk-sterk-gelijkende-domeinnaam-als-handelsnaam

Vzr. Rechtbank Limburg 3 september 2020, IEF 19423, IT 3244; ECLI:NL:RBLIM:2020:6611 (Terhagen tegen Witran) Kort geding. Handelsnaamrecht. De domeinnaam “[domeinnaam 1]” staat sinds 2009 geregistreerd bij de SIDN op naam van een (voormalige) eenmanszaak van de bestuurder en enig aandeelhouder van Terhagen. Terhagen heeft met Witran in 2015 een overeenkomst gesloten op grond waarvan Witran tot juni 2020 het alleenrecht heeft op exploitatie van [domeinnaam 1]. Witran heeft in juni 2020 [domeinnaam 2] laten registreren bij de SIDN en voert tevens de handelsnaam "[domeinnaam 2]". Terhagen vordert veroordeling van Witran om de handelsnaam [domeinnaam 2], dan wel [domeinnaam 1], te verwijderen van al haar bedrijfsuitingen en deze naam op geen enkele wijze meer te bezigen op grond van art. 5 Hnw. Centraal staat de vraag of Witran met het gebruik van [domeinnaam 2] en de handelsnaam “[domeinnaam 2]” inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Terhagen. Terhagen heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij het handelsnaamrecht op [domeinnaam 1] heeft verworven, noch heeft zij aangetoond dat de handelsnaam ooit door haar zelf is gevoerd, zodat de vorderingen worden afgewezen.

IT 3241

YouTube mocht video’s met desinformatie Covid-19 verwijderen

Rechtbank 9 sep 2020, IT 3241; ECLI:NL:RBAMS:2020:4435 (Eisers tegen YouTube), http://www.itenrecht.nl/artikelen/youtube-mocht-video-s-met-desinformatie-covid-19-verwijderen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 9 september 2020, IT 3241; ECLI:NL:RBAMS:2020:4435 (Eisers tegen YouTube) Mediarecht. Vrijheid van meningsuiting. Kort geding. Eiser 1 heeft interviews gehouden met eiser 2, een huisarts, die op het YouTube-kanaal van burgerjournalistiek platform Café Weltschmerz zijn geplaatst. In de video’s wordt gesteld dat het geneesmiddel Hydroxychloroquine werkt tegen Covid-19. YouTube heeft de interviews verwijderd op grond van het door haar opgestelde ‘Beleid tegen misleidende medische informatie over COVID-19’. Eisers vorderen samengevat YouTube te veroordelen de video’s terug te plaatsen. Volgens eisers grijpt YouTube te diep in op hun vrijheid van meningsuiting en pleegt zij daarmee censuur. Strikte toepassing door YouTube van haar beleid om uitsluitend content die in lijn is met de WHO en het RIVM toe te laten wordt te beperkt geacht, maar het gaat erom hoe YouTube haar beleid inzet. De interviews worden als desinformatie aangemerkt en mochten derhalve door YouTube worden verwijderd. De vorderingen van eisers worden afgewezen.

IT 3233

Negatieve uitlatingen op Facebook toch niet onrechtmatig

Hof 18 aug 2020, IT 3233; ECLI:NL:GHARL:2020:6557 (Appellant tegen Koster), http://www.itenrecht.nl/artikelen/negatieve-uitlatingen-op-facebook-toch-niet-onrechtmatig
Facebook

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 augustus 2020, IT 3233; ECLI:NL:GHARL:2020:6557 (Appellant tegen Koster) Mediarecht. Privacy. Onrechtmatige uiting. Appellant heeft met bouwbedrijf Koster een aannemingsovereenkomst gesloten voor een door Koster nieuw te bouwen woning. Tijdens de werkzaamheden is tussen partijen een geschil ontstaan, waarop Koster de overeenkomst heeft ontbonden. In een tussenvonnis in de bodemprocedure heeft de rechtbank geoordeeld dat Koster het werk in onvoltooide staat heeft mogen beëindigen, waarna appellant een boos bericht met video-opname op zijn Facebook-pagina heeft geplaatst. De rechtbank heeft in het vonnis in incident appellant veroordeeld het bericht en de video-opname te verwijderen van Facebook. Appellant vordert vernietiging van het vonnis in incident en beroept zich daarbij op de vrijheid van vereniging. Appellant wordt daarin niet gevolgd. Het gaat hier om een belangenafweging tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op eer en goede naam. Koster heeft niet aannemelijk gemaakt dat het bericht met de video-opname de eer en goede naam van Koster serieus aantast. Het vonnis in incident wordt vernietigd. De vorderingen van Koster in incident worden alsnog afgewezen.

IT 3223

Rectificatie niet toegewezen bij negatieve uitlatingen op Facebook over hondenfokker

Rechtbank 18 aug 2020, IT 3223; ECLI:NL:RBLIM:2020:6117 (Eisers tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/rectificatie-niet-toegewezen-bij-negatieve-uitlatingen-op-facebook-over-hondenfokker

Vzr. Rechtbank Limburg 18 augustus 2020, IT 3223; ECLI:NL:RBLIM:2020:6117 (Eisers tegen gedaagde) Kort geding. Mediarecht. Onrechtmatige uitlatingen. Gedaagde heeft bij eisers een pup van het ras Australian Shepherd gekocht. Kort erna is de pup ziek geworden en moest deze worden ingeslapen. Gedaagde heeft toen op Facebook een bericht geplaatst waarin zij zich negatief uitlaat over eisers. Eisers vorderen a) gedaagde te verbieden zich op een dergelijke manier uit te spreken jegens eisers, b) gedaagde te gebieden de negatieve berichtgeving van Facebook en/of Instagram te halen en c) een rectificatie openbaar op Facebook te plaatsen. Bij beantwoording van de vraag of de uitlatingen onrechtmatig zijn, dient voorop gesteld te worden dat uit de grondwettelijk en verdragsrechtelijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting voortvloeit dat een ieder het recht heeft om gedachten en gevoelens van welke inhoud dan ook, te uiten. Dit recht kan enkel worden beperkt in het geval iemands eer en goede naam op onrechtmatige wijze wordt aangetast. Vordering a) wordt afgewezen, omdat deze te ruim geformuleerd is. Vordering b) wordt afgewezen, omdat eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat gedaagde zich in de toekomst nog een keer op zo’n manier zal uitlaten over eisers. Vordering c) wordt afgewezen, omdat de voorzieningenrechter vindt dat rectificatie geen passende oplossing is. Hierbij kan in het midden worden gelaten of de uitlatingen onrechtmatig zijn. De voorzieningenrechter oordeelt dat het effect van een eventuele rectificatie zodanig gering is dat het geen passende oplossing biedt. Eisers zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

IT 3221

iPhone-gebruikers klagen LinkedIn aan wegens privacyschending

LinkedIn is aangeklaagd door een iPhone-gebruiker uit New York door middel van een class action-rechtszaak. De iPhone-gebruiker, Adam Bauer, beweert dat LinkedIn gevoelige informatie van gebruikers waarneemt via de klembord-applicatie van Apple, zonder de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Het klembord wordt door gebruikers gebruikt om tekst en afbeeldingen te kopiëren en plakken tussen twee Apple-apparaten. Adam Bauer beweert dat LinkedIn niet alleen gegevens op het klembord waarneemt, maar ook toegang heeft tot de apparaten in de buurt van een gebruiker.

IT 3212

INTERPOL-rapport: meer cyberaanvallen als gevolg coronacrisis

Een rapport van INTERPOL laat zien dat COVID-19 veel invloed heeft op het aantal cyberaanvallen. Daarnaast is er een verschuiving te zien in de slachtoffers: waar eerst vaak individuen en kleine bedrijven het doelwit waren, zijn dat sinds de coronatijd vaker grotere bedrijven. Het thuiswerken zorgt voor meer mogelijkheden voor cybercriminelen om in te breken in systemen. INTERPOL benadrukt dat deze toename zich waarschijnlijk verder zal ontwikkelen in de nabije toekomst. De criminelen maken misbruik van de publieke onrust die COVID-19 met zich brengt door online zwendel en phishing-campagnes te verspreiden. Lees hier het hele rapport.

IT 3209

The Privacy Collective daagt techreuzen voor de rechter

The Privacy Collective dient een massaclaim in tegen Oracle en Salesforce wegens privacyschending. De bedrijven zouden illegaal handelen in digitale persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders. Met die data worden van individuele internetgebruikers profielen opgesteld die worden verkocht aan commerciële partijen. Gebruikers hebben hier vaak geen rechtmatige toestemming voor gegeven. The Privacy Collective, een stichting, wordt bijgestaan door Bureau Brandeis. Het is bijzonder dat de techreuzen voor de rechter worden gedaagd, omdat privacyschendingen over het algemeen worden aangepakt door Europese toezichthouders. Nieuwe Nederlandse wetgeving heeft het mogelijk gemaakt om dergelijke class actions in te stellen. Lees hier de dagvaarding.

IT 3204

Geen rectificatie gepubliceerd onderzoeksrapport seksueel misbruik Jehova's Getuigen

Hof 4 aug 2020, IT 3204; ECLI:NL:GHARL:2020:6085 (Jehova’s Getuigen tegen Universiteit Utrecht en de Nederlandse Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-rectificatie-gepubliceerd-onderzoeksrapport-seksueel-misbruik-jehova-s-getuigen

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, IEF 19357, IT 3204; ECLI:NL:GHARL:2020:6085 (Jehova’s Getuigen tegen Universiteit Utrecht en de Nederlandse Staat) Publicatieverbod. Rectificatie. De Universiteit heeft op verzoek van de Minister en het WODC een onderzoeksrapport opgesteld met als titel “Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van de Jehova’s Getuigen”. De Jehovah’s Getuigen hebben een publicatieverbod gevorderd van de Universiteit en de Staat. De vorderingen werden afgewezen door de kortgedingrechter. De Minister heeft het onderzoeksrapport daarna aan de Tweede Kamer gestuurd en het rapport is gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl en op www.wodc.nl. In hoger beroep vorderen de Jehovah’s Getuigen, na vernietiging van de uitspraak van de kortgedingrechter, van de Staat en de Universiteit verwijdering van het rapport van deze websites en van de Staat het plaatsen van een rectificatie op deze sites. Daarnaast wordt gevorderd de Minister te gelasten een brief te sturen aan de Tweede Kamer met rectificerende mededelingen over het onderzoeksrapport. De vorderingen worden door het hof afgewezen.