Internet

IT 3902

Elektronische handtekening niet dezelfde rechtsgevolgen als handgeschreven handtekening

Rechtbank Noord-Holland 16 mrt 2022, IT 3902; ECLI:NL:RBNHO:2022:2255 (Piggy tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/elektronische-handtekening-niet-dezelfde-rechtsgevolgen-als-handgeschreven-handtekening

Ktr. Rb Noord-Holland 16 maart 2022, IT 3902; ECLI:NL:RBNHO:2022:2255 (Piggy tegen gedaagde) Piggy stelt dat zij een overeenkomst is aangegaan met gedaagde, waarbij Piggy zich verplichtte om licenties en hardware te leveren aan gedaagde. Gedaagde heeft hier echter niet voor betaald en Piggy vordert nu betaling van de factuur. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat er geen overeenkomst bestaat, omdat zij enkel heeft getekend voor nadere informatie. Gedaagde heeft een handtekening gezet op een tablet van Piggy in een systeem van Piggy. De kantonrechter oordeelt dat deze methode onvoldoende betrouwbaar is en stelt Piggy in de gelegenheid bewijs te leveren van haar stelling dat gedaagde de overeenkomst en het bestelformulier digitaal heeft ondertekend.

IT 3897

HvJ EU: Vermelding van bestelling met betalingsverplichting moet ondubbelzinnig op bestelknop

HvJ EU 7 apr 2022, IT 3897; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-vermelding-van-bestelling-met-betalingsverplichting-moet-ondubbelzinnig-op-bestelknop

HvJ EU 7 april 2022, IEF 20657, IT 3897, IEFbe 3421; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2) Fuhrmann-2 is een Duitse vennootschap die eigenaar is van een hotel. Een consument heeft via booking.com vier dubbele kamers geboekt bij Fuhrmann-2 door op de knop ‘ik ga boeken’ te klikken en vervolgens persoonsgegevens in te voeren. Hierna heeft hij op de knop met de woorden ‘voltooi boeking’ gedrukt. Uiteindelijk is de consument niet verschenen en heeft Fuhrmann-2 overeenkomstig haar algemene voorwaarden de annuleringskosten in rekening gebracht bij de consument. Deze zijn niet betaald.

IT 3883

Toegang tot BitTorrent-indexeringswebsites moet worden geblokkeerd

Rechtbank Rotterdam 24 mrt 2022, IT 3883; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/toegang-tot-bittorrent-indexeringswebsites-moet-worden-geblokkeerd

Vzr. Rb Rotterdam 24 maart 2022, IEF 20637, IT 3883; ECLI:NL:RBROT:2022:2518 (Brein tegen DFN) DFN is een internet-accessprovider en beheerder van een glasvezelnetwerk. De klanten van DFN maken/maakten gebruik van BitTorrent-indexeringswebsites (hierna: de platforms), waarop torrents worden geüpload. Torrents zijn bestanden die meta-informatie bevatten over zich op de computers van de gebruikers bevindende bestanden, zoals mediabestanden, welke auteursrechtelijk en/of nabuurrechtelijk beschermde werken kunnen zijn. Brein vordert DFN te bevelen de toegang van haar klanten tot de platforms te blokkeren. De voorzieningenrechter oordeelt dat nu gesteld noch gebleken is dat DFN hiervoor ondraaglijke en/of onredelijke offers moet brengen wordt aangenomen dat de blokkade slechts een marginale en daarmee en aanvaardbare aantasting van haar vrijheid van ondernemerschap is die niet in de weg staat aan het bevelen van een dergelijke blokkade. De toegang tot de platforms moet dus worden geblokkeerd.

IT 3879

HvJ EU Conclusie A-G: filteren verenigbaar met artikel 11 Handvest

HvJ EU 15 jul 2021, IT 3879; ECLI:EU:C:2021:613 (Republiek Polen tegen Europees Parlement), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-filteren-verenigbaar-met-artikel-11-handvest

HvJ EU Conclusie A-G 15 juli 2021, IEF 20633, IEFbe 3413, IT 3879; ECLI:EU:C:2021:613 (Republiek Polen tegen Europees Parlement) De zaak gaat over artikel 17 van Richtlijn 2019/790. Polen wil lid 4 sub b en c van dit artikel nietig verklaard hebben en subsidiair het hele artikel. Dit omdat het in strijd zou zijn met de in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) neergelegde rechten op vrijheid van meningsuiting en van informatie die gebruikers van deeldiensten genieten.

IT 3862

Overeenkomst op afstand

Rechtbank Noord-Holland 16 feb 2022, IT 3862; ECLI:NL:RBNHO:2022:1962 (DGB tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-op-afstand

Ktr. Rb Noord-Holland 16 februari 2022, IT 3862; ECLI:NL:RBNHO:2022:1962 (DGB tegen gedaagde) DGB vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling, nu er een leveringsovereenkomst op afstand is gesloten met betrekking tot de levering van gas en elektriciteit. Gedaagde betwist dat hij een leveringsovereenkomst heeft gesloten met DGB. Naar het oordeel van de kantonrechter is er wel een overeenkomst gesloten, maar heeft DGB niet voldaan aan haar verplichting om de consument te wijzen op zijn herroepingsrecht. De termijn hiervoor is dus verlengd.

IT 3860

Tekortkoming in beveiligen IT-infrastructuur

Rechtbank Overijssel 9 mrt 2022, IT 3860; ECLI:NL:RBOVE:2022:717 (Cottoncounts tegen CCG Retail), http://www.itenrecht.nl/artikelen/tekortkoming-in-beveiligen-it-infrastructuur

Rb Overijssel 9 maart 2022, IT 3860; ECLI:NL:RBOVE:2022:717 (Cottoncounts tegen CCG Retail) Cottoncounts heeft te maken gehad met een hack, waarbij haar bestanden door ransomware zijn versleuteld. Cottoncounts zou daardoor ook een zeer groot aantal product- en sfeerfoto’s kwijt zijn geraakt. Cottoncounts vordert schadevergoeding van CCG Retail, omdat zij de IT-infrastructuur heeft aangelegd en deze onvoldoende heeft beveiligd. Naar het oordeel van de rechtbank is CCG Retail tegenover Cottoncounts toerekenbaar tekortgeschoten in haar verplichtingen. CCG Retail wist dat het behoud en de beveiliging van de product- en sfeerfoto’s van groot belang was voor de bedrijfsvoering van Cottoncounts. De rechtbank veroordeelt CCG Retail tot betaling van een schadevergoeding aan Cottoncounts.

IT 3859

Buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen

Rechtbank Noord-Holland 16 feb 2022, IT 3859; ECLI:NL:RBNHO:2022:1920 (Bol.com tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/buitengerechtelijke-incassokosten-worden-toegewezen

Ktr. Rb Noord-Holland 16 februari 2022, IT 3859; ECLI:NL:RBNHO:2022:1920 (Bol.com tegen gedaagde) Gedaagde heeft aankopen gedaan bij Bol.com, maar de koopprijs onbetaald gelaten, ondanks herhaalde aanmaning. Bol.com vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling van de koopprijs, buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. Gedaagde erkent dat zij een bepaald bedrag moet betalen en het resterende bedrag heeft zij onvoldoende betwist. De hoofdsom moet worden toegewezen en de wettelijke rente ook. Gedaagde voert aan dat Bol.com onnodig proceskosten heeft gemaakt. Gedaagde is namelijk op zichzelf gaan wonen en zij beweert dat het incassobureau de brieven naar het nieuwe adres had moeten sturen, of telefonisch contact met gedaagde had moeten opnemen. De kantonrechter oordeelt dat het feit dat gedaagde vanwege haar langdurige afwezigheid niet tijdig bekend was met de aanmaningen, voor haar eigen risico komt. Dus ook de incassokosten worden ook toegewezen.

IT 3850

Exclusief forumkeuzebeding

Gerechtshof Amsterdam 15 feb 2022, IT 3850; ECLI:NL:GHAMS:2022:387 (Trustpilot tegen Interreal), http://www.itenrecht.nl/artikelen/exclusief-forumkeuzebeding

Hof Amsterdam 15 februari 2022, IT 3850, IEFbe 3392; ECLI:NL:GHAMS:2022:387 (Trustpilot tegen Interreal) De zaak gaat over reviews op de website Trustpilot.nl, die niet zijn gebaseerd op echte klantervaringen. Met haar vorderingen wil Interreal bereiken dat deze onechte reviews niet langer verschijnen en dat zij informatie verkrijgt over de auteurs van de reviews. Trustpilot voert aan dat de Nederlandse rechter geen bevoegdheid toekomt, omdat sprake is van een exclusief forumkeuzebeding, waarin de rechter te Kopenhagen wordt aangewezen als de bevoegde rechter om kennis te nemen van de vorderingen. De voorzieningenrechter heeft in eerste aanleg de gevorderde opgave van informatie over de auteurs van de reviews toegewezen.