IT 3694

Bezwaar Dataprovider over domeinnamen is ongegrond

ACM 4 oktober 2021,IEF 20277, IT 3694; ACM/21/052144 (Dataprovider tegen SIDN) De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het handhavingsverzoek van Dataprovider afgewezen, omdat inhoudelijk onderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd dat de weigering van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) om aan Dataprovider de .nl zonefile (een lijst met domeinnamen) te verstrekken in strijd is met artikel 24 van de Mededingingswet (Mw) en/of artikel 102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Dataprovider maakte bezwaar tegen het besluit van 19 april 2021. De ACM oordeelt ook in bezwaar dat er geen sprake is van misbruik van een economische machtspositie door SIDN en verklaart de bezwaren van Dataprovider ongegrond.

5. Conclusie
39. Nu niet is gebleken dat de toegang tot de .nl zonefile onontbeerlijk is voor Dataprovider om te kunnen concurreren bij het  aanbieden van domeinbewakingsdiensten, en daarnaast niet is gebleken dat de weigering van de .nl zonefile tot het verdwijnen  van alle concurrentie opdeze markt leidt, is in deze situatie geen sprake van misbruik van een economische machtspositie door  SIDN.

40. Na heroverweging komt de ACM, met aanvulling van de motivering, tot de conclusie dat zij het verzoek om handhavend op te treden terecht heeft afgewezen.De ACM verklaart de bezwaren daarom ongegrond.