Gepubliceerd op vrijdag 18 november 2022
IT 4154
Rechtbank Amsterdam ||
12 okt 2022
Rechtbank Amsterdam 12 okt 2022, IT 4154; ECLI:NL:RBAMS:2022:5842 (eiser tegen Hoist Finance), https://www.itenrecht.nl/artikelen/bkr-registratie-moet-verwijderd-worden

BKR-registratie moet verwijderd worden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2022, IT 4154; ECLI:NL:RBAMS:2022:5842 (eiser tegen Hoist Finance) Op 29 juni 2019 is de woning van eiser volledig afgebrand. De verzekeraar heeft de totale schade getaxeerd op € 1.066.928,43 en daarvan op 9 december 2021 alvast ongeveer de helft uitgekeerd. Eiser heeft een aannemer opdracht gegevens tot heropbouw van de woning. In juli 2022 heeft de aannemer vanwege de prijsstijgingen/inflatie een verhoogde offerte gestuurd. Daarop heeft eiser de bank verzocht de bestaande hypothecaire lening uit te breiden met ongeveer € 3 ton, maar dit is geweigerd vanwege een BKR-registratie op naam van eiser. Op 26 juli 2022 heeft eiser het openstaande bedrag van de vordering die reden was voor de BKR-registratie voldaan aan de deurwaarder. Desondanks wil Hoist niet overgaan tot verwijdering van de registratie. De voorzieningenrechter veroordeelt Hoist de BKR-registraties te verwijderen omdat voldoende aannemelijk is dat eiser groot belang heeft bij verwijdering van zijn BKR-registratie. Daar tegenover is niet duidelijk geworden welke dwingende gerechtvaardigde gronden Hoist heeft voor handhaving van de registratie.

4.4. Voldoende aannemelijk is dat [eiser] groot belang heeft bij verwijdering van zijn BKR-registratie, omdat de herbouw van het huis is begonnen maar niet kan worden voortgezet zonder de beoogde aanvullende financiering. De familie [familienaam] kan het ook niet bij een andere bank dan hun huidige hypotheekbank proberen, aangezien er nog geen huis staat en zij dus geen onderpand hebben. Er is geen aanleiding om op dit punt te twijfelen aan de stukken en verklaringen op de zitting van [eiser] , zijn broer en zijn schoonzus. De familie [familienaam] wil na de traumatische ervaring van het afbranden van hun woning, de daaropvolgende rompslomp met de verzekering en met de financiering van de herbouw begrijpelijkerwijs nu zo spoedig mogelijk verder met hun leven. Zij wonen al een tijd in een noodwoning en dat is verre van ideaal. Hoist heeft nog gesuggereerd dat de familie [familienaam] de herbouw te luxe en daardoor onnodig duur uitvoert, maar dat is door hen stellig ontkend, dus dat blijft niet meer dan een slag in de lucht.

4.8. Hoist verwijt hem dat hij ook daarna niet betaalde, terwijl hij op 28 januari 2020 zelf om een betalingsregeling had gevraagd en de deurwaarder de formulieren daarvoor ook per e-mail heeft toegezonden. [naam broer] heeft daarvoor ter zitting de volgende verklaring gegeven. [eiser] , die licht autistisch is en bij diverse zaken wordt bijgestaan door [naam broer] en [partner broer] , had de e-mail van 28 januari 2020 zonder overleg met [naam broer] verstuurd, maar – zoals ook uit de tekst van de mail blijkt - zij konden zich geen van allen voorstellen dat van de auto nog een schuld zou openstaan. De lease was immers medio 2019 al geëindigd en afgewikkeld. Bovendien werden alle verschuldigde bedragen voor de lease altijd automatisch afgeschreven van de rekening van [eiser] . Daarom heeft [naam broer] gebeld naar [naam] van VW-dealer Pouw, die altijd hun contactpersoon was als het ging om de lease-auto. [naam] zei dat [eiser] geen schuld had openstaan. Daar is de familie [familienaam] verder van uitgegaan. [naam] heeft er ook niet op gewezen dat er wel een schuld openstond bij de lease-maatschappij, Volkswagen Pon Financial Services. Daarnaast heeft [partner broer] verklaard dat de sommaties die de deurwaarder volgens Hoist vervolgens naar het adres [adres 3] heeft gestuurd niet zijn aangekomen, waarschijnlijk omdat de afgebrande woning was afgesloten met hekken om diefstal te voorkomen. 

4.9. Deze verklaringen zijn plausibel en vinden steun in de stukken. Al met al is aannemelijk dat de betalingsachterstand niet is ontstaan door onmacht of onwil, maar door een opeenstapeling van pech en misverstanden, met name door onbekendheid bij [eiser] (en de anderen) met de schuld, dit als gevolg van het niet (aan de juiste instantie) verzenden van een adreswijziging. Tegen dat laatste beoogt de BKR-registratie echter niet te beschermen. Die registratie wil beschermen tegen overkreditering en het ontstaan van problematische schulden. Dat is hier echter geen reëel risico. Integendeel, [eiser] heeft onweersproken gesteld dat zijn financiële situatie stabiel is, dat zijn betaalgedrag uitstekend is en dat hij geen schulden heeft (afgezien van de hypotheek samen met zijn broer en schoonzus).