IT 3318

Consument heeft oplichter zelf toegang gegeven tot computer

KiFiD Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 26 oktober 2020, IT 3318, 2020-871(Consument tegen ING Bank) Internetfraude. Consument heeft een betaalrekening bij ING. Omdat zij een beperking ervaarde in haar account, zocht ze op internet naar het telefoonnummer van de helpdesk van LinkedIn. De man, die zij aan de lijn kreeg, bleek achteraf gezien een oplichter te zijn en heeft haar 600 euro afhandig gemaakt. Consument stelt dat zij geen toestemming heeft gegeven voor de transacties, maar slachtoffer is geworden van cybercrime. Zij verzoekt ING de door haar geleden schade te vergoeden. De Commissie oordeelt dat de klacht ongegrond is en dat de vordering wordt afgewezen, nu consument zelf de transacties heeft verricht en een onbevoegde derde toegang tot haar computer heeft gegeven.

3.2 Op grond van artikel 7:529 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) volgt dat verliezen, die voortvloeien uit niet-toegestane betalingstransacties, in beginsel voor rekening van de Bank komen. Een uitzondering hierop is als sprake is van fraude, opzettelijk handelen of grove nalatigheid aan de zijde van Consument. Er is echter pas sprake van niet-toegestane betalingstransacties als deze zijn uitgevoerd zonder instemming van Consument, zo blijkt uit artikel 7:522 lid 2 BW.

3.3 In dit kader is van belang dat Consument zelf de transacties heeft verricht. Hoewel de oplichter om de transacties heeft verzocht en Consument in de veronderstelling was dat zij twee betalingen deed van € 1,00 per stuk, is de oplichter op geen enkele manier betrokken geweest bij de overboeking, noch is de betaalpas en/of pincode van Consument afhandig gemaakt. Zij heeft de betalingen zelf verricht, waardoor geen sprake is van een niet-toegestane transactie, zoals bedoeld in artikel 7:522 lid 2 BW.

3.4 Nu Consument zelf de betalingen heeft verricht en bovendien de oplichter toegang heeft gegeven tot haar computer waardoor hij de overgeboekte bedragen kon manipuleren, al was zij zich hiervan niet bewust, bestaat voor de Bank geen verplichting de door Consument gevorderde schade te vergoeden.