IT 2263

Dat X bewondering geniet voor zijn zakelijk succes, maakt hem nog geen public figure

Vzr. Rechtbank Amsterdam 19 april 2017, IEF 16738; IT 2263 (X tegen Google) Mediarecht. Toepassing Costeja-arrest. Privacy. X is ondernemer en werd op enig moment in verband gebracht met witwassen en drugsgerelateerde delicten, een krant heeft erover gepubliceerd. X vordert met succes dat de vindbaarheid tussen de volledige naam en het artikel uit de resultaten van Google's zoekmachines moet (doen) verwijderen. Vaststaat dat X geen publieke functie heeft. Het enkele feit dat hij een zaak bezit, is onvoldoende om hem aan te merken als 'public figure'. Dat X mogelijkerwijs bewondering geniet voor zijn zakelijk succes als ondernemer en het feit dat hij in eigen beheer X organiseert maakt dat niet anders. Vordering wordt toegewezen.

3.2 (...) De zware beschuldiging van strafbare handelingen, die niet op feiten steunt, terwijl het OM kenbaar heeft gemaakt de zaak te hebben geseponeerd, heeft een negatief effect op zijn persoonlijke levenssfeer en zijn hoedanigheid als ondernemer. Volgens X laat het artikel na inzichtelijk te maken op welk feitenmateriaal de uitlatingen zijn gebaseerd, ook omdat er geen hoor en wederhoor is toegepast. Volgens X gaat het om onjuiste, irrelevante en ontoereikende informatie.  stelt daarnaast dat van hem een dusdanig negatief beeld wordt geschetst, dat sprake is van een (een poging tot) karaktermoord. Mede gelet op de gevolgen die dit voor X als persoon en zijn professionele hoedanigheden heeft of kan hebben, moeten de uitlatingen in het artikel als onrechtmatig worden aangemerkt. Ten slotte stelt X dat hij niet kan worden aangemerkt als een 'public figure'.

4.3. Vast staat dat X geen publieke functie heeft. Het enkele feit dat hij een X zaak bezit is onvoldoende om hem aan te merken als 'public figure'. Dat X mogelijkerwijs bewondering geniet voor zijn zakelijk succes als ondernemer en het feit dat hij in eigen beheer X organiseert maakt dat niet anders. Ook brengt de omstandigheid dat de naam van X wordt genoemd in verband met een P politicus die in opspraak is geraakt niet mee dat hij daardoor (ook) een 'public figure' is geworden.