IT 509

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Diginotar failliet

Met dank aan Wanda van Kerkvoorden, SOLV.

Gisteren is - gezien de ontwikkelingen van de afgelopen weken uiteraard niet onverwacht - het faillissement van DigiNotar door de Rechtbank te Haarlem uitgesproken. Het Amerikaanse moederbedrijf Vasco Data Security International Inc heeft in een verklaring aangegeven dat DigiNotar zelf de faillissementsaanvraag heeft ingediend.

Vasco's CEO T. Kendall Hunt stelt het faillissement en met name de aanleiding daarvan te betreuren, maar haast zich om in dezelfde zin de klanten gerust te stellen: "we would like to remind our customers and investors that the incident at DigiNotar has no impact on VASCO's core authentication technology. The technological infrastructures of VASCO and DigiNotar remain completely separated, meaning that there is no risk for infection of VASCO’s strong authentication business."

Een verklaring van Vasco's President Jan Valcke in hetzelfde statement vind ik dan weer wat onhandig.  “While we do not plan to re-enter the certificate authority business in the near future, we expect that we will be able to integrate the PKI/identity verification technology acquired from DigiNotar into our core authentication platform.  As a result, we expect to be able to offer a stronger authentication product line in the coming year to our traditional customers.” Nu de naam van DigiNotar, voorzichtig uitgedrukt, besmet is, vraag ik me af waarom je als Vasco juist nu zou moeten mededelen dat je alsnog hun technologie gaat integreren.

Daarnaast zet ik hier vanuit juridisch opzicht  vraagtekens bij. Om de technologie van DigiNotar te integreren zal Vasco over de intellectuele eigendomsrechten moeten beschikken. Voorzover deze al voor datum faillissement aan Vasco zijn overgedragen, kan de curator zich op het standpunt stellen dat het om een paulianeuze overdracht gaat. Vasco is pas sinds januari van dit jaar eigenaar van DigiNotar dus als er al overdracht van rechten heeft plaatsgevonden, dan zal dat kort geleden gebeurd zijn en zou de curator of een van de schuldeisers mijns inziens zeer goed kunnen aanvoeren dat deze rechtshandeling onverplicht was. De schuldeisers worden benadeeld want het actief (de rechten) zitten niet meer in de boedel en het betreft ook nog eens het handelen met een gelieerde onderneming, het moederbedrijf, waarbij het me sterk lijkt dat  Vasco de marktprijs voor de technologie heeft betaald. Kortom, ook over dit aspect van de DigiNotar-nasleep zal nog wel het nodige te doen zijn. Vasco heeft verklaard alle medewerking aan zowel de curator als de Nederlandse overheid te zullen verlenen, dus onderzoek naar deze rechtshandeling zal, als Vasco haar toezegging gestand doet, mijns inziens snel tot resultaat kunnen leiden.

Lees hier de verklaring van Vasco.