Gepubliceerd op maandag 6 maart 2023
IT 4231

Digital Services Act: Commissie stelt regels vast voor toezichtsvergoedingen voor VLOP's en VLOSE's

Via de press corner van de EC. De Digital Services Act (DSA) stelt de Europese Commissie in staat om een vergoeding te vragen aan dienstverleners onder haar toezicht, die voor het eerst in de herfst van 2023 zal worden opgelegd. De Commissie heeft nu gedetailleerde regels en procedures vastgesteld voor het heffen van dergelijke toezichtskosten, die juridische zekerheid bieden aan dienstverleners die zijn aangewezen als zeer grote online platforms (VLOP's) of zeer grote online zoekmachines (VLOSE's) onder de DSA. De verordening specificeert de methodologie en procedures om de kosten te berekenen en te heffen, en geeft verdere details over de berekening van de totale geschatte kosten die gedekt moeten worden met de geheven kosten en over de vaststelling van individuele kosten. De DSA is op 16 november 2022 in werking getreden, en de verplichtingen voor VLOPs of VLOSEs worden van kracht vier maanden na hun formele benoeming in overeenstemming met de DSA. De voorgestelde verordening volgt op een openbare raadpleging over het ontwerp, en zal worden overgedragen aan het Europees Parlement en de Raad ter beoordeling. Zij hebben drie maanden om het te onderzoeken, met een mogelijke verlenging van drie maanden op hun verzoek.