IT 2483

Divergent Mail kan contractsoverneming niet bewijzen

Ktr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 januari 2018, IT 2483 (Divergent Mail tegen Online Activity) Contractenrecht. Online Activity heeft met ingang van 2014 samengewerkt met publisher SPM. In oktober 2015 is er brand ontstaan in het pand waar SPM gevestigd was. Vanaf het moment van de brand heeft SPM de werkzaamheden gestaakt. Op 30 maart 2016 is Divergent Mail B.V. opgericht. Vanaf mei 2016 heeft X, in dienst van Divergent Mail, werkzaamheden uitgevoerd voor Online Activity. Divergent Mail stelt dat Online Activity haar moet betalen voor de uitgevoerde werkzaamheden. Online Activity stelt dat zij enkel een overeenkomst heeft met SPM en niet met Divergent Mail. Nu Divergent Mail niet genoeg bewijs heeft geleverd om aan te tonen dat er sprake is van contractsoverneming, stelt de kantonrechter haar in de gelegenheid om deze stelling te bewijzen. Divergent Mail slaagt niet in de bewijsopdracht. De vorderingen worden afgewezen.

Uit het vonnis van 28 juni 2017:

3.9 Nu uit het vorenstaande volgt dat Online Activity de stelling van Divergent Mail dat de werkzaamheden verricht over de periode van 4 november 201`6 tot medio januari 2017, waarvan Divergent thans betaling vordert, door Online Activity aan Divergent Mail zijn overgedragen gemotiveerd heeft weersproken, zal Divergent Mail, conform haar bewijsaanbod, in de gelegenheid worden gesteld om haar stelling te bewijzen.

Uit het vonnis van 31 januari 2018:

2.5.5 Uit de verklaringen en overgelegde producties komt - gelet op het hiervoor overwogene - derhalve niet naar voren dat er voor Online Activity aanleiding was om te veronderstellen dat zij handelde met Divergent Mail en niet langer met SPM.

2.6 Gelet op het voorgaande is Divergent Mail niet geslaagd in haar bewijsopdracht.

2.7 Nu dus niet is komen vast te staan dat Divergent Mail in opdracht en voor rekening van Online Activity activiteiten heeft verricht worden haar vorderingen afgewezen.