IT 3267

Eerste Kamer stemt in met tijdelijke appwet Covid-19

Via Rijksoverheid: De Eerste Kamer heeft op 6 oktober ingestemd met de Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19. De wet regelt de wettelijke grondslag voor de CoronaMelder-app. Nu zowel de Tweede Kamer, als de Eerste Kamer hebben ingestemd met de wet, zal de CoronaMelder op zaterdag 10 oktober landelijk worden geïntroduceerd. Op diezelfde dag start ook een landelijke campagne om de app onder de aandacht te brengen.

De app dient als aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD en stelt mensen in staat de verspreiding van het virus tegen te gaan. De privacy zou worden gewaarborgd, doordat de app geen informatie van gebruikers of de locatie van gebruikers opslaat. Bovendien mogen mensen nooit worden gedwongen tot het gebruik van de app. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat een horecaondernemer het gebruik van CoronaMelder verplicht stelt voor het kunnen plaatsnemen in zijn restaurant.

Dankzij de app kunnen meer mensen sneller een bericht krijgen dat ze in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Vaak kunnen mensen zich moeilijk herinneren met wie ze allemaal in contact zijn geweest. De app herinnert die contacten wel en waarschuwt daardoor meer mensen. Door op deze manier meer mensen sneller te kunnen berichten dat ze mogelijk een risico lopen, kunnen zij maatregelen nemen en voorkomen dat het virus onbewust wordt overgedragen.