Gepubliceerd op woensdag 7 februari 2024
IT 4470
Rechtbank ||
7 dec 2023
Rechtbank 7 dec 2023, IT 4470; ECLI:NL:RBNNE:2023:5484 (Eiser tegen de minister van Financiën), https://www.itenrecht.nl/artikelen/eiser-heeft-als-rechtspersoon-geen-rechten-onder-de-avg

Eiser heeft als rechtspersoon geen rechten onder de AVG

Rb. Noord-Nederland 7 december 2023, IT&R 4470; ECLI:NL:RBNNE:2023:5484 (Eiser tegen de minister van Financiën) De rechtbank beoordeelt in deze zaak het beroep van eiser tegen de afwijzing van zijn inzageverzoek in zijn persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) volgens artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De minister heeft het inzageverzoek afgewezen omdat eiser als rechtspersoon geen rechten heeft onder de AVG. Het bezwaar van eiser tegen dit besluit is door de minister op 2 november 2022 afgewezen. Eiser heeft beroep ingesteld, waarop de minister heeft gereageerd met een verweerschrift. Eiser betoogt dat de minister zijn inzageverzoek ten onrechte heeft afgewezen, omdat hij financieel nadeel heeft ondervonden door zijn registratie in de FSV. De minister stelt dat de AVG alleen van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen, niet van rechtspersonen. De rechtbank oordeelt dat eiser als rechtspersoon geen rechten heeft onder de AVG, waardoor de minister het inzageverzoek terecht heeft afgewezen. Het argument van eiser dat hij een groot belang heeft bij de informatie in de FSV verandert hier niets aan. Op grond van het voorgaande is het beroep ongegrond.

5.3. De rechtbank stelt vast dat eiser geen natuurlijke persoon is als bedoeld in de AVG. Gelet op het onder 5.2. overwogene heeft de minister dan ook terecht geconcludeerd dat aan eiser, in zijn hoedanigheid van rechtspersoon, geen rechten zijn toegekend onder de AVG. De minister heeft het inzageverzoek van eiser om die reden terecht afgewezen, zo oordeelt de rechtbank. Dat eiser stelt dat hij een groot belang heeft bij de informatie die over hem staat vermeld in de FSV en wat de aanleiding voor deze registratie is geweest, biedt dan ook geen grond voor de conclusie dat de minister het inzageverzoek in de zin van artikel 15 van de AVG ten onrechte heeft afgewezen. De mededeling van de staatssecretaris van 13 september 2022 kan eveneens geen aanspraken voor eiser creëren onder de AVG. Deze mededeling kan dan ook niet maken dat de minister het inzageverzoek van eiser niet kon afwijzen.