IT 3582

Eiseres is draagkrachtig, BKR-registratie is onevenredig

Rechtbank Amsterdam 15 juni 2021, IT 3582; ECLI:NL:RBAMS:2021:3139 (Eiseres tegen ING) Eiseres wil graag een hypotheek voor de koop van een woning. De woning is van de overleden grootmoeder van eiseres en wordt relatief (gezien de huidige woningmarkt) goedkoop te koop aangeboden. Eiseres staat geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR en komt daarom niet in aanmerking voor een hypotheek. Ze vordert dat haar persoonsgegevens uit het CKI worden verwijderd. De rechtbank weegt het belang van eiseres zwaarder af vanwege haar geringe schuld en de lange resterende looptijd van de registratie. De rechtbank vindt het spijtig dat hypotheekverstrekkers alleen oog lijken te hebben voor het feit dat er een BKR-registratie is, maar vervolgens niet toetsen in hoeverre de aanvrager de lasten kan dragen.

4.11. [eiseres] en [naam partner] hebben een huurwoning. In zekere zin is hun belang bij het kopen van een woning daarom beperkt. Het gaat hier echter niet om zomaar een woning, maar om de woning van de overleden grootmoeder van [naam partner] , die heel graag wilde dat de woning in de familie zou blijven. [eiseres] en [naam partner] kunnen de woning voor een aantrekkelijke prijs kopen, namelijk tegen een koopprijs onder de WOZ-waarde. De tijd die [eiseres] en [naam partner] is gegund om de financiering rond te krijgen is inmiddels verstreken. De erfgenamen van de grootmoeder zijn bereid om [eiseres] en [naam partner] nog wat tijd te gunnen, maar niet voor een lange periode, omdat de hypotheeklasten voor de woning doorlopen. Van [eiseres] kan daarom niet worden gevergd te wachten tot de vijfjaarstermijn is verstreken.