IT 2786

Examens zijn persoonsgegevens als bedoeld in art. 4 sub 1 van de AVG

Rechtbank Den Haag 2 mei 2019, IT 2786, ECLI:NL:RBDHA:2019:5110 (X tegen IHE) Privacyrecht. AVG. Eiser X heeft een studie gevolgd bij IHE in Delft. Nadat een aantal van de door hem afgelegde examens met een onvoldoende zijn beoordeeld, is hem verteld dat hij de studie niet meer met goed gevolg kon afronden. X wilde hierop de examens inzien. IHE heeft hem deze gelegenheid geboden. Tot inzage is het niet gekomen. X vordert nu inzage in zijn examens, opgave van de gegevens die IHE heeft verwerkt en inzage in de opmerkingen van de examinator bij de gegeven antwoorden. De examens en daarbij geplaatste opmerkingen moeten worden beschouwd als persoonsgegevens in de zin van de AVG (waardoor het verkrijgen van inzage niet afhankelijk is gesteld van een feitelijk belang bij het gevraagde). IHE heeft zich ter zitting bereid verklaard om kosteloos inzage te bieden in de examens. X is hiermee akkoord gegaan, maar wilde dit wel in een vonnis vastgelegd zien.

4.2. De voorzieningenrechter heeft partijen ter zitting voorgehouden dat de gevraagde examens, inclusief de opmerkingen van de examinator bij de door [verzoeker] gegeven antwoorden, beschouwd moeten worden als persoonsgegevens zoals gedefinieerd in artikel 4 sub 1 van de AVG en dat het recht op het verkrijgen van inzage daarin in de AVG niet afhankelijk is gesteld van een bij [verzoeker] aanwezig feitelijk belang bij het gevraagde.