IT 2227

FG quickscan voor bedrijven

Veel bedrijven vragen zich – terecht – af of zij straks met de Algemene verordening gegevensbescherming (“Avg”) een Functionaris voor de gegevensbescherming (“FG”) nodig hebben. Nederland ICT heeft op basis van artikel 37 Avg en de op 13 december 2016 door de Artikel 29-werkgroep gepubliceerde richtlijn voor DPO’s, een FG-tool gelanceerd. Met deze quickscan kunnen IT-bedrijven en andere geïnteresseerden door het doorlopen van een aantal vragen een idee krijgen of zij mogelijk een FG nodig hebben. De FG-tool is hier te vinden en een nadere toelichting voor bedrijven op het begrip FG hier.