IT 2450

Fietsenwinkel.nl hoeft levering niet na te komen nu kortingscode reeds was gebruikt

Ktr. Rechtbank Amsterdam 22 december 2017, IT 2450; ECLI:NL:RBAMS:2017:9637 (Eiser tegen Fietsenwinkel.nl). Internet. Fietsenwinkel.nl heeft als sponsor van een voetbalvereniging drie waardebonnen ter beschikking gesteld. Deze waardebonnen zijn door deze voetbalvereniging onder haar leden verloot. Eiser is niet één van de winnaars van deze loterij, maar heeft in een café één van de kortingscode op een handgeschreven papier ontvangen. Eiser heeft vervolgens een fiets besteld met het gebruik van deze code. Aanvankelijk werd de kortingscode door het elektronische bestelproces van de website aanvaard, maar na de bestelling heeft Fietsenwinkel.nl eiser per mail laten weten dat de kortingscode niet (meer) geldig was en de levering van de fiets geannuleerd. De kantonrechter wijst de vordering tot nakoming van eiser af. De kortingscode is niet rechtsgeldig gecedeerd aan eiser op grond van artikel 3:94 lid 1 BW. Doordat de levering in het café geschiedde, kon eiser evenwel niet gerechtvaardigd op de geldigheid van de kortingscode vertrouwen.

7. Vast staat dat [eiser] niet één van de winnaars is van de hiervoor genoemde loterij. Niet is gebleken dat [eiser] op andere wijze eigenaar is geworden van een vorderingsrecht op Fietsenwinkel.nl door verkrijging van de vordering van één van de winnaars van de loterij. Deze vorderingsrechten zijn teniet gegaan door gebruikmaking van de kortingscode en in ieder geval kan niet worden vastgesteld dat een van deze vorderingsrechten rechtsgeldig is gecedeerd aan [eiser] . Op grond van artikel 3:94 lid 1 BW worden tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten immers geleverd door een daartoe bestemde akte, en mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger. Door [eiser] is geen akte van cessie in het geding gebracht en in ieder geval is niet gebleken dat aan Fietsenwinkel.nl mededeling is gedaan van de overdracht van het vorderingsrecht. Uit het voorgaande volgt dat niet is gebleken dat een vordering op Fietsenwinkel.nl rechtsgeldig is overgedragen op [eiser] . [eiser] kon daarom ook niet een dergelijke vordering (onder de benaming “korting”) verrekenen met de overeengekomen koopprijs van € 409,00.

8. Het enkele feit dat de kortingscode bij gebruikmaking door [eiser] , geen winnaar van de loterij, is aanvaard in het elektronische bestelproces via de website van Fietsenwinkel.nl leidt niet tot een ander oordeel. Gelet op de correctie bij e-mail van Fietsenwinkel.nl van 25 juni 2016 – een dag na de bestelling – mocht [eiser] er ook niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat hij voor korting in aanmerking kwam. Dit geldt temeer nu hij de kortingscode op een handgeschreven briefje heeft ontvangen, naar eigen zeggen in het café. [eiser] moet er dan op bedacht zijn geweest dat de kortingscode al gebruikt was.