IT 3689

Gedaagde dient werkzaamheden te hervatten

Vzr. Rechtbank Overijssel 13 oktober 2021, IT 3689; ECLI:NL:RBOVE:2021:3895 (Koninklijke Bammens tegen Ovis Telematics) Kort geding. Bammens is een onderneming die zich richt op de productie, verkoop en onderhoud van ondergrondse afvalsystemen. Zij heeft in 2004 een derde opdracht gegeven om Container Management Software (CMS) te ontwikkelen. Ovis adviseert en ondersteunt op het gebied van informatietechnologie. Bammens heeft Ovis het onderhoud en de doorontwikkeling van CMS overgedragen. Bammens heeft de betaling opgeschort vanwege vermoedelijke onjuistheden. In reactie hierop kondigt Ovis aan dat zij hun dienstverlening zullen stoppen. Tussen partijen is in geschil of Ovis al dan niet gerechtigd is haar dienstverlening te staken indien zij (vooraf) geen vergoeding voor voortzetting daarvoor ontvangt van Bammens. De voorzieningenrechter oordeelt dat het van elementair belang is voor de bedrijfsvoering van Bammens dat Ovis haar dienstverlening doorzet. Ovis dient hiervoor een redelijke vergoeding te ontvangen. 

4.4. Nu voortzetting van de dienstverlening door Ovis voor zowel Bammens als Ovis van elementair belang is voor hun bedrijfsvoering, zal de voorzieningenrechter de vordering onder a. toewijzen, met dien verstande dat Ovis dat uiteraard niet ‘gratis’ hoeft te doen. Ovis dient daarvoor een redelijke vergoeding te ontvangen teneinde de dienst operationeel te kunnen houden. Ovis heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de dienstverlening kan voortzetten indien zij daarvoor ten minste € 23.000,00 per maand ex BTW ontvangt.

Ovis heeft dit bedrag in voldoende mate onderbouwd en het bedrag is door Bammens onvoldoende weersproken. Het bedrag komt de voorzieningenrechter gelet op de facturatiegeschiedenis ook niet onredelijk voor. Dat Ovis de dienstverlening kan voortzetten voor € 2.000,00 à € 3.000,00 per maand is onvoldoende onderbouwd door Bammens en komt de voorzieningenrechter bovendien onredelijk voor.

Met deze ordemaatregel zal de (dreigende) schade bij beide partijen worden beperkt.