Gepubliceerd op vrijdag 12 augustus 2022
IT 4019
Rechtbank Midden-Nederland ||
10 aug 2022
Rechtbank Midden-Nederland 10 aug 2022, IT 4019; ECLI:NL:RBMNE:2022:3193 (eisers tegen Gemeente Amersfoort), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-verplichting-tot-verstrekken-naw-gegevens

Geen verplichting tot verstrekken NAW-gegevens

Vzr. Rb. Midden-Nederland 10 augustus 2022, IT 4019; ECLI:NL:RBMNE:2022:3193 (eisers tegen Gemeente Amersfoort) Een groep onderzoekers heeft op 11 september 2021 onderzoek uitgevoerd op een begraafplaats. De eisers in dit geding zijn de ouders van twee kinderen die begraven zijn op de desbetreffende begraafplaats. Eisers willen met dit kort geding onder meer bereiken dat de NAW-gegevens van deelnemers van de onderzoeksgroep aan hen worden verstrekt door de Gemeente Amersfoort. Zij menen dat de Gemeente onrechtmatig handelt door de persoonsgegevens niet te verstrekken. De voorzieningenrechter oordeelt dat voldoende aannemelijk is geworden dat eisers een gerechtvaardigd belang hebben bij het verstrekken van de persoonsgegevens van in ieder geval de vertegenwoordiger van de onderzoeksgroep. Door de voorzieningenrechter wordt geoordeeld dat ook aan de voorwaarde van noodzakelijkheid is voldaan.

De voorzieningenrechter zal dus een afweging moeten maken tussen het recht op bescherming van persoonsgegevens en het recht op informatie en effectieve rechtsbescherming. De voorzieningenrechter oordeelt dat het te ver gaat om aan te nemen dat de onderzoekers onrechtmatig hebben gehandeld jegens eisers. Er blijft hierover te veel twijfel bestaan om er een onomkeerbare beslissing tot verstrekking van NAW-gegevens op te kunnen baseren. Er is wel gebleken dat er risico’s zijn voor de betrokkenen. Hierdoor moeten de belangen van de onderzoekers zwaarder wegen en kan er volgens de voorzieningenrechter geen verplichting tot het verstrekken van de NAW-gegevens worden aangenomen. De voorzieningenrechter concludeert dat er momenteel niet geoordeeld kan worden dat de Gemeente Amersfoort in strijd handelt met een rechtsplicht door de NAW-gegevens niet te verstrekken. De door de eisers gevraagde voorziening wordt om die reden geweigerd.

2.34. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter voert het te ver om in dit kort geding aan te nemen dat sprake is van onrechtmatig handelen door de deelnemers van de onderzoeksgroep jegens [eiser sub 1] en [eiseres sub 2] . Zo is er onduidelijkheid over een strafrechtelijke vervolging en laat het rapport van de Ombudsman zich hier niet over uit. Het staat vast dat de gebeurtenissen op 11 september 2021 op de tot nu toe bekende wijze niet hadden moeten plaatsvinden. De conclusie van de Nationale ombudsman is ook helder: het handelen van Gemeente Amersfoort wordt als onbehoorlijk aangemerkt. Op grond hiervan kan echter niet zonder meer worden aangenomen dat de deelnemers van de onderzoeksgroep, althans de vertegenwoordiger van de groep, onrechtmatig hebben/heeft gehandeld jegens [eiser sub 1] en [eiseres sub 2] . Op dit moment blijft hierover te veel twijfel om er een onomkeerbare beslissing tot het verstrekken van de NAW-gegevens op te kunnen baseren. Afgezet tegen de wel aannemelijk geworden risico’s voor de betrokkenen maakt dit dat er geen plicht tot het verstrekken van de gegevens kan worden aangenomen.