IT 3580

Gevangenisstraf voor phishing en verkoop van panels

Rechtbank Den Haag 1 juli 2021, IT 3580; ECLI:NL:RBDHA:2021:6678  Verdachte wordt onder andere verdacht van oplichting, phishing en computervredebreuk. Hij heeft op internet zogenaamde panels verkocht. Met deze panels kunnen gemakkelijk webpagina's van banken worden nagemaakt. Ook heeft de verdachte zelf slachtoffers gemaakt door oplichting. Hij wordt veroordeeld voor een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. Daarnaast wordt hij veroordeeld tot de gedragsinterventie Hack_Right, omdat gebleken is dat verdachte een talent voor programmeren heeft. 

6.3. (...) Het zwaartepunt in deze zaak ligt uit een oogpunt van straftoemeting bij het ontwikkelen en verkopen van tikkiepanels en phishingpanels. Deze panels, die de verdachte tenminste 49 keer heeft verkocht, maken het mogelijk om op grote schaal fraude te plegen, waarmee in potentie grote financiële schade kan worden aangericht. De verdachte heeft die fraude gefaciliteerd. Hij zag het als een uitdaging om zijn panels de beste in hun soort te maken en hij gaf zijn klanten allerhande tips en adviezen voor het gebruik van de panels. Hij heeft daarmee dus een product ontwikkeld en aangeboden waarmee het meest effectief en gemakkelijk deze vorm van fraude kan worden gepleegd. Hoe vaak dat daadwerkelijk is gedaan kan uit het dossier niet worden afgeleid, maar gelet op alleen al de 49 afnemers, is geenszins denkbeeldig dat het om grootschalige fraude gaat die met aanzienlijke schade gepaard is gegaan. De verdachte heeft daarvoor geen oog gehad, maar heeft gehandeld uit financieel gewin. Gelet op de schaal waarop de verdachte zich hiermee bezig hield, acht de rechtbank voor dit feit in beginsel een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden passend.