IT 2317

Gunningsbeslissing in aanbestedingszaak Erasmus MC blijft overeind

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 april 2017, IT 2317; LS&R 1478; ECLI:NL:RBDHA:2017:4255 (Brainlab tegen Erasmus MC). Aanbesteding. De vorderingen van Brainlab, om de gunningsbeslissing van Erasmus Universitair Medisch Centrum in de aanbesteding van de levering en installatie van multimediavoorzieningen in 22 operatiekamers en 4 interventiekamers in te trekken, zijn afgewezen.  Het aanbestedingsdocument bevat uitvoeringseisen, waardoor nog niet aan de gestelde eisen hoeft te zijn voldaan op het moment van inschrijving. 

5.3. Daarmee is de kern van het geschil tussen partijen met betrekking tot de onderhavige eisen gegeven: is sprake van eisen waaraan moet (kunnen) zijn voldaan op het moment van de inschrijving, of van uitvoeringseisen. De voorzieningenrechter overweegt daarover het volgende.

5.4. De in geschil zijnde eisen staan vermeld in het PvE. Blijkens de "Begrippenlijst" van het Aanbestedingsdocument zijn in het PvE opgenomen de specificaties waaraan de te leveren prestaties/producten moeten voldoen op het moment van de levering, dan wel de acceptatie van de levering. Voorts geeft het PvE zelf - voorafgaand aan de vermelding van de afzonderlijke eisen - uitdrukkelijk aan dat het gaat om eisen die worden gesteld aan de levering van de producten. Uit het voorgaande volgt onmiskenbaar, althans duidelijk, dat in het PvE uitvoeringseisen zijn opgenomen, waaraan (dus) nog niet behoeft te worden voldaan op het moment van de inschrijving. Door op het PvE - ondertekend - aan te geven dat met alle eisen akkoord wordt gegaan, geeft een inschrijver enkel aan dat hij instemt met de eisen en dat hij te zijner tijd - bij de uitvoering van de opdracht - aan die eisen zal voldoen. Brainlab heeft het voorgaande - als behoorlijk geïnformeerd en normaal oplettend - inschrijver ook moeten (kunnen) begrijpen.

5.10. De slotsom is dat de vorderingen van Brainlab zullen worden afgewezen.