IT 2418

Het ligt voor de hand dat met verzoek tot portering tevens de opzegging van de overeenkomst wordt bedoeld

Rechtbank Amsterdam 6 november 2017, IT&R 2418; ECLI:NL:RBAMS:2017:8567 (Eisers tegen Zakelijke Telefonie). Telecom. Eisers hebben (gezamenlijk) meerdere zakelijke telefoonaansluitingen bij Zakelijke Telefonie.nl. In 2016 heeft zij een verzoek ingediend om de aansluiting met nummerbehoud naar een telecombedrijf over te laten gaan. Dit verzoek is afgewezen omdat er geen rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst zou zijn. Het ligt echter voor de hand dat een afnemer die – direct of via de opvolgende provider – verzoekt om portering ook bedoelt om de overeenkomst per datum portering op te zeggen. Bij twijfel over deze vraag ligt het op de weg van de provider om nadere inlichtingen te vragen. Een boete en betaling van de facturen sinds de portering zijn onverschuldigd gedaan en dienen terugbetaald te worden.

9. [eisers gezamenlijk] heeft gesteld dat in de telecombranche een porteringsverzoek gelijk staat aan een opzegging, reeds omdat portering de kern van de overeenkomst raakt. Zakelijke Telefonie.nl heeft aangevoerd dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen het eigenlijke porteringsverzoek betreffende een bepaald telefoonnummer en een opzegging van de overeenkomst die aan dat telefoonnummer ten grondslag ligt. Ook uitgaande van dit laatste uitgangspunt heeft Zakelijke Telefonie.nl niet aangegeven welk belang [eisers gezamenlijk] kan hebben gehad bij het laten voortduren van de overeenkomt betreffende het telefoonnummer. Het ligt niet voor de hand dat een afnemer wil blijven betalen voor een dienst die niet meer door Zakelijke Telefonie.nl kan worden geleverd omdat zij niet meer beschikt over het betreffende telefoonnummer. Het ligt daarom wel voor de hand dat een afnemer die – direct of via de opvolgende provider – verzoekt om portering ook bedoelt om de overeenkomst per datum portering op te zeggen. Bij twijfel over de vraag of ook een opzegging wordt bedoeld had het op de weg van Zakelijke Telefonie.nl gelegen om hierover nadere inlichtingen te vragen bij [eisers gezamenlijk] .

10. Daar komt bij dat het na ontvangst van de brief van [eisers gezamenlijk] d.d. 18 april 2016 (door Zakelijke Telefonie.nl overgelegd als haar productie 3 bij dupliek), voor Zakelijke Telefonie.nl duidelijk moet zijn geweest dat [eisers gezamenlijk] heeft bedoeld op te zeggen. Dit mede gelet op de daarin gedane mededeling dat [eisers gezamenlijk] geen contract met een (stilzwijgende) opzegtermijn heeft met Zakelijke Telefonie.nl. In elk geval volgt daaruit dat het Zakelijke Telefonie.nl duidelijk had moeten zijn dat [eisers gezamenlijk] in de veronderstelling verkeerde de overeenkomst voor het te porteren telefoonnummer via het verzoek om portering te hebben opgezegd. Ook om deze laatste reden had het op de weg van Zakelijke Telefonie.nl gelegen om, als zij daarover nog twijfels zou hebben, bij [eisers gezamenlijk] bevestiging te vragen dat was bedoeld de overeenkomst op te zeggen.