Telecomrecht

IT 3072

Raoul Waterman: conclusie A-G over netneutraliteit en zero-rating

Op 4 maart 2020 is een conclusie gepubliceerd van Advocaat-Generaal (“AG”) Sánchez-Bordona van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ”) over netneutraliteit en zero-rating. De zaak die aan het HvJ is voorgelegd heeft betrekking op twee mobiele telefonie-abonnementen van de Hongaarse aanbieder van telecommunicatiediensten Telenor. Beide abonnementen hadden een datalimiet maar het gebruik van bepaalde applicaties telde niet mee voor het dataverbruik. Dit soort abonnementen worden “zero-rated” abonnementen genoemd. Daarnaast was voor beide abonnementen kenmerkend dat na het bereiken van de datalimiet de snelheid van het dataverkeer in grote mate vertraagd werd, behalve voor de zero-rated applicaties. De AG van het HvJ concludeert nu dat dit soort zero-rated abonnementen in strijd is met de Europese regels omtrent netneutraliteit.

IT 3071

Besluit ACM over openstellen netwerken KPN en VodafoneZiggo vernietigd

Overige instanties 17 mrt 2020, IT 3071; ECLI:NL:CBB:2020:177 (Telecombedrijven tegen ACM), http://www.itenrecht.nl/artikelen/besluit-acm-over-openstellen-netwerken-kpn-en-vodafoneziggo-vernietigd

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 maart 2020, IT 3071; ECLI:NL:CBB:2020:177 (Telecombedrijven tegen ACM) Telecommunicatiewet. Marktanalysebesluit Wholesale Fixed Acces (WFA). Modified greenfield-benadering. Geen gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht. Uitspraak in de beroepsprocedure over toegang tot de netwerken van KPN en VodafoneZiggo voor andere telecomaanbieders. Het besluit van de ACM over recht op toegang tot zowel het netwerk van VodafoneZiggo als dat van KPN is vernietigd. Aanbieders zonder eigen netwerk kunnen geen toegang afdwingen tot die netwerken.

IT 3035

Inbreukvordering van High Point jegens KPN is in hoger beroep afgewezen

Hoge Raad 14 feb 2020, IT 3035; ECLI:NL:HR:2020:258 (High Point tegen KPN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreukvordering-van-high-point-jegens-kpn-is-in-hoger-beroep-afgewezen

Hoge Raad 14 februari 2020, IEF 19018, IT 3035; ECLI:NL:HR:2020:258 (High Point tegen KPN) High Point is houdster van een Europees octrooi met gelding in onder meer Nederland voor een ‘Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture’ (hierna: het octrooi). KPN biedt onder meer mobiele telecommunicatiediensten aan in Nederland, is eigenaar van verschillende netwerken in Nederland en is verantwoordelijk voor de dienstverlening op die netwerken. KPN heeft een nietigheidsprocedure ingesteld tegen het Nederlandse deel van het octrooi. High Point heeft een inbreukprocedure ingesteld tegen de inbreuk van KPN jegens het octrooi. De rechtbank heeft de nietigheidsvordering van KPN toegewezen en de inbreukvordering van High Point afgewezen. Het hof heeft dit oordeel bekrachtigd. High Point gaat hiertegen in hoger beroep. Dit hoger beroep wordt echter afgewezen, omdat de nationale procesrechtelijke regels vóór gaan op de centrale beperking; daar kan geen beroep op worden gedaan als dat - zoals hier - in strijd is met de goede procesorde.

IT 3022

Besluit integratie XS4ALL binnen KPN is rechtmatig

Hof 23 dec 2019, IT 3022; ECLI:NL:GHAMS:2019:4585 (integratiebesluit XS4ALL en KPN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/besluit-integratie-xs4all-binnen-kpn-is-rechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 23 december 2019, IT 3022; ECLI:NL:GHAMS:2019:4585 (Integratiebesluit XS4ALL en KPN) De ondernemingsraad verzoekt intrekking van het besluit dat XS4ALL wordt geïntegreerd binnen KPN en dat daarmee het merk XS4ALL ophoudt te bestaan. Daarnaast verzoekt zij een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van KPN en XS4ALL en tijdelijk een nieuw bestuurder te benoemen. Beide verzoeken worden afgewezen.

IT 3016

Gemeenschappelijke regeling van gemeenten is toegestaan

Rechtbank 22 nov 2019, IT 3016; ECLI:NL:RBGEL:2019:6240 (Breedband TV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gemeenschappelijke-regeling-van-gemeenten-is-toegestaan

Vrz. Rechtbank Gelderland 22 november 2019, IT 3016; ECLI:NL:RBGEL:2019:6240 (Breedband TV)  Glasvezel Buitenaf c.s. vorderen een verbod voor de gemeenten om een gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam op te richten, om zo te voorkomen dat met dat openbaar lichaam overeenkomsten kunnen worden gesloten. Volgens Glasvezel Buitenaf c.s. is sprake van strijd met staatssteunregels, omdat er geen sprake is van marktfalen en in het kader van de onderhandelingen met Digitale Stad over de aanleg van een netwerk geheel andere maatregelen worden besproken dan die zijn voorgelegd aan de Europese Commissie.

IT 3002

Ontbinding contract telecommunicatiediensten gerechtvaardigd

Rechtbank 30 okt 2019, IT 3002; ECLI:NL:RBDHA:2019:12426 (Ontbinding contract telecommunicatiediensten), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ontbinding-contract-telecommunicatiediensten-gerechtvaardigd

Ktr. Rechtbank Den Haag 30 oktober 2019, IT 3002; ECLI:NL:RBDHA:2019:12426 (Ontbinding contract telecommunicatiediensten) Gedaagde heeft in 2017 een contract afgesloten met eiser voor het leveren van telecommunicatiediensten. Gedaagde wil graag van het contract af, omdat de geleverde telecommunicatiediensten niet naar behoren werken. Eiser stelt echter dat de door gedaagde gemelde storing niet zo ernstig is als hij beweert. Dit verweer van eiser wordt verworpen. Uit de feiten blijkt wel degelijk dat de telecommunicatiediensten niet naar behoren werken en dat gedaagde klaarblijkelijk meerdere malen kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst niet langer te willen voortzetten. Hiermee heeft gedaagde terecht en op goede gronden de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden en hoeft hij het door eiser gevorderde bedrag niet te betalen.

IT 2872

Liander had voorwaarde niet mogen verbinden aan realiseren aansluiting

17 sep 2019, IT 2872; ECLI:NL:CBB:2019:440 (Liander tegen ACM), http://www.itenrecht.nl/artikelen/liander-had-voorwaarde-niet-mogen-verbinden-aan-realiseren-aansluiting

CBp 17 september 2019, IT 2872; ECLI:NL:CBB:2019:440 (Liander tegen ACM) Beroep tegen geschilbesluit in JWM Putten tegen Liander. ACM oordeelde dat Liander in strijd met de Elektriciteitswet en de Tarievencode een voorwaarde heeft gesteld aan het realiseren van de aansluiting van JWM Putten. Een netbeheerder moet op verzoek van een aangeslotene een aansluiting realiseren op het door hem gevraagde spanningsniveau, tenzij er technische belemmeringen zijn. Liander had als voorwaarde gesteld dat JWM Putten een geschil aanhangig maakt bij de ACM over de vraag wat de juridische kwalificatie is van het stelsel van verbindingen dat op het bedrijfsterrein van JWM Putten ligt (wel of geen net). Deze voorwaarde is niet gebaseerd op technische belemmeringen, zodat Liander deze voorwaarde niet mocht stellen. Het beroep van Liander is afgewezen. Liander had onder meer de genoemde voorwaarde niet mogen verbinden aan het realiseren van de aansluiting. Door te stellen dat JWM Putten een klacht moet indienen bij de ACM voordat zij overgaat tot het realiseren van de aansluiting, probeert Liander toegang te verkrijgen tot de geschilprocedure. Deze is alleen bedoeld voor JWM Putten en niet voor Liander.