IT 2697

HR volgt conclusie AG: art. 35 Wbp strekt zich niet uit tot integrale versie documenten met persoonsgegevens

HR 21 december 2018, IT 2697; ECLI:NL:HR:2018:2378 (Wbp inzagerecht) Privacy. Art. 81 RO. Bekrachtiging/bevestiging arrest hof [IT 2587]. HR volgt conclusie AG: Inzagerecht art. 35 Wbp strekt zich niet uit tot de integrale versie van alle documenten of andere informatiedragers waarin persoonsgegevens zijn verwerkt. Aan de gronden die zijn genoemd in art. 43 Wbp wordt pas toegekomen als de verantwoordelijke van oordeel is dat de inzage in persoonsgegevens moet worden beperkt.