IT 2167

HvJ EU: de financiering van het Spaanse publiek televisiesysteem (RTVE) is verenigbaar met de EU-regels over staatssteun

DTS Distribuidora de Televisión Digital SA

HvJ EU 10 november 2016, IT 2167; Zaak C‑449 ; (DTS Distribuidora de Televisión Digital SA tegen Europese Commissie) Staatssteun. omroep‑ en telecomexploitanten. De Commissie heeft verklaard dat de doorgevoerde wijziging van het systeem van financiering van RTVE met de interne markt verenigbaar was op grond van artikel 106, lid 2, VWEU. In dit verband heeft zij met name geoordeeld dat de  ingevoerde of gewijzigde fiscale maatregelen geen integrerend deel van de bij deze wet ingevoerde nieuwe steun vormden en dat de eventuele onverenigbaarheid van deze fiscale maatregelen met richtlijn 2002/20 dus geen weerslag had op het onderzoek naar de verenigbaarheid ervan met de interne markt. Voorts was zij van mening dat het gewijzigde systeem van financiering van RTVE in overeenstemming was met artikel 106, lid 2, VWEU, aangezien het voldeed aan het evenredigheidsbeginsel. Deze zaak biedt het Hof de gelegenheid duidelijkheid te verschaffen over de draagwijdte van de criteria waarmee kan worden beoordeeld in hoeverre fiscale maatregelen dienen ter financiering van staatssteun en dus een integrerend deel vormen van die steun, zodat zij aan de Commissie meegedeeld dienen te worden. Hiervoor moet worden aangetoond dat er een „dwingend bestemmingsverband” bestaat tussen deze maatregelen en de betrokken steunregeling. Voorwerp van het geding in casu is de vraag of er sprake is van een dergelijk bestemmingsverband tussen de heffingen ten laste van de televisieomroep‑ en telecomexploitanten, zoals DTS en Telefónica, en de steun die RTVE ontvangt.

HvJ EU: Het Hof bevestigt dat de financiering van het Spaanse publiek televisiesysteem (RTVE) verenigbaar is met de EU-regels over staatssteun.

HvJ EU:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) DTS Distribuidora de Televisión Digital SA in haar eigen kosten en die van de Europese Commissie met betrekking tot de belangrijkste hogere voorziening.

3) Telefónica de España SA en Telefónica Móviles España SA worden verwezen in hun eigen kosten en die van de Europese Commissie met betrekking tot de incidentele hogere voorziening te dragen.

4) Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) en het Koninkrijk Spanje hun eigen kosten.

Conclusie AG:

Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging te beslissen als volgt:

1)      De hogere voorzieningen worden afgewezen.
2)      DTS Distribuidora de Televisión Digital SA alsook Telefónica de España SA en Telefónica Móviles España SA worden verwezen in de kosten.”

 

 

Persbericht: http://curia.europa.eu