Gepubliceerd op donderdag 28 april 2022
IT 3913
Rechtbank Oost-Brabant ||
20 apr 2022
Rechtbank Oost-Brabant 20 apr 2022, IT 3913; ECLI:NL:RBOBR:2022:1535 (Peelgemeenten tegen Info Support), https://www.itenrecht.nl/artikelen/implementatie-van-c2go-bij-peelgemeenten

Implementatie van c2GO bij Peelgemeenten

Rb. Oost-Brabant 20 april 2022, IT 3913; ECLI:NL:RBOBR:2022:1535 (Peelgemeenten tegen Info Support) Bij de Peelgemeenten zou na 13 oktober 2016 de applicatie c2GO worden geïmplementeerd door Info Support. Op deze datum zijn twee overeenkomsten gesloten waartoe Info Support zich verplicht deze verbintenissen na te komen. Naast dat de implementatie van de applicatie relatief laat was, ontstaan tevens diverse problemen waardoor verscheidene verbeteringen aan de applicatie moeten worden gedaan door Info Support. Vervolgens vindt opzegging van de overeenkomst plaats door Info Support, waardoor de Peelgemeenten op zoek gaan naar een andere applicatie. De Peelgemeenten vorderen vervolgens in casu één schadevergoeding voor de onrechtmatige opzegging van de overeenkomsten en één schadevergoeding voor overige tekortkomingen in nakoming van de overeenkomsten.

De rechtbank oordeelt dat Info Support toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van diens verbintenissen jegens de Peelgemeenten door de overeenkomsten tussentijds op te zeggen. Hierdoor beveelt de rechtbank een mondelinge behandeling om de fase na de GO Live nader te bespreken. In reconventie worden de vorderingen inzake het meerwerk en de rectificaties door de rechtbank afgewezen. Een nader oordeel over de betaling van de factuur van 9 april 2018 zal worden aangehouden totdat in conventie nader is geoordeeld. De schade en overige kosten van de procedure zullen op een ander moment worden vastgesteld.

6.6. De rechtbank concludeert dat Info Support toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomsten die zij met Peelgemeenten had gesloten, door die overeenkomsten in april 2018 tussentijds op te zeggen. Omdat Peelgemeenten uit die mededeling moest afleiden dat Info Support de overeenkomsten vanaf 1 januari 2019 niet meer zou nakomen, verkeerde Info Support in april 2018 in verzuim (artikel 6:83 aanhef sub c BW). Info Support is daarom verplicht om de schade te vergoeden die Peelgemeenten vanaf april 2018 als gevolg van de opzegging heeft geleden.