IT 2666

In gebreke blijven Gorspaviljoen contract pinautomaten niet gerechtvaardigd door ondernemersrisico

Rechtbank Rotterdam 9 maart 2018, IT 2666; ECLI:NL:RBROT:2018:8282 (CCV tegen Gorspaviljoen) Contractrecht. CCV is leverancier en verhuurder van mobiele pinautomaten. Zij heeft met Gorspaviljoen een huurovereenkomst gesloten ter zake twee pinautomaten. Gorspaviljoen is in gebreke gebleven, ondanks een aanmaning. Zij stelt dat ze slechts drie weken gebruik heeft gemaakt van de automaten omdat haar restaurant niet goed liep. Dit hoort echter bij het ondernemersrisico. Het verweer van Gorspaviljoen wordt verworpen. 

5.1 Niet in geschil is dat tussen CCV en Gorspaviljoen een (huur)overeenkomst bestaat ter zake van twee mobiele pinautomaten, uit hoofde waarvan Gorspaviljoen een betalingsverplichting heeft jegens CCV. Gorspaviljoen heeft evenmin de hoogte van de vordering betwist. Overwogen wordt dat de omstandigheden die Gorspaviljoen ter onderbouwing van haar verweer heeft genoemd, omstandigheden zijn die voor rekening en risico van Gorspaviljoen komen en haar niet van haar betalingsverplichting jegens CCV ontslaan. Dat Gorspaviljoen maar drie weken gebruik heeft kunnen maken van de pinautomaten, omdat het restaurant niet goed liep, behoort immers tot haar ondernemersrisico. Bovendien is CCV niet gehouden mee te werken aan een contractsoverneming. Het verweer van Gorspaviljoen wordt dan ook verworpen. Het ter zake gevorderde bedrag wordt dan ook toegewezen.