IT 2951

Inbreuk op auteursrechtelijk beschermde bestanden door uploaden

Rechtbank Midden-Nederland 8 november 2019, IEF 18841, IT 2951 (BREIN tegen Van S.) BREIN is een stichting met als doel de collectieve bestrijding van auteursrechtinbreuken. Van S. is een uploader van grote hoeveelheden films en tv-series op usenet en bittorrent, die tevens beheerder was van de websites Place2home.org (bittorrent) en Place2home.net (usenet). Het verweer van Van S dat hij niet wist dat hij auteursrechtelijk beschermde werken heeft geüpload wordt verworpen. Uit een overgelegde WhatsApp-chat wordt niet alleen duidelijk dat hij in zeer korte tijd ruim 500 gigabyte aan series en films heeft geüpload, maar ook dat hij wel degelijk wist dat het om auteursrechteljk beschermde films en series ging.

4.7. Uit de door Brein overgelegde producties blijkt dat voor alle genoemde films en series geldt (los van de vraag wie de uploader is) dat deze recenter zijn dan de hiervoor genoemde verjaringstermijnen. Van S heeft ter zitting ook niet kunnen aangeven voor welk werk dat hij geüpload heeft, hem een beroep op artikel 37 of 38 Auteurswet zou toekomen. Voor de verdere beoordeling van de vordering is daarom het uitgangspunt dat Van S. auteursrechtelijk beschermde werken heeft geüpload.

4.12. Op grond van het vorenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat Van S. kan worden aangemerkt als iemand die in de periode 2013-2018 zonder toestemming van de auteursrechthebbenden op grote schaal films en televisieseries aan derden beschikbaar heeft gesteld. Dit door middel van aanzienlijke eigen uploads van deze films en televisieseries en door middel van het beheer van de websites Place2home.org en Place2home.net. Daarmee is
gegeven dat Van S op grote schaal inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van personen en organisaties waarvoor Brein in deze procedure opkomt. De kwestie of een aanmelding van een film of serie op place2home nu wel (standpunt Brein) of niet (standpunt Van S) kan worden aangemerkt als een upload, kan dan ook verder onbehandeld worden gelaten.