Gepubliceerd op maandag 10 januari 2022
IT 3765
Rechtbank Noord-Holland ||
15 dec 2021
Rechtbank Noord-Holland 15 dec 2021, IT 3765; ECLI:RBNHO:2021:11735 (Back-up systeem), https://www.itenrecht.nl/artikelen/it-dienstverlener-heeft-aan-verplichtingen-voldaan

IT-dienstverlener heeft aan verplichtingen voldaan

Rechtbank Noord-Holland 15 december 2021, IT 3765; ECLI:RBNHO:2021:11735 (Back-up systeem) Gedaagde heeft als IT-dienstverlener werkzaamheden verricht voor eiser. Het gaat in deze zaak om de vraag of gedaagde tekort is geschoten in de nakoming van de tussen hen geldende overeenkomsten en een schadevergoeding aan eiser is verschuldigd. Gedaagde had volgens eiser op grond van wat tussen hen is overeengekomen een werkend back-up systeem moeten aanleggen en onderhouden. Dat heeft zij volgens eiser niet gedaan, waardoor zij stelt gegevens te zijn kwijtgeraakt. Gedaagde stelt dat zij een back-up systeem heeft geïnstalleerd. De rechtbank concludeert dat eiser onvoldoende heeft onderbouwd dat gedaagde geen werkend back-up systeem heeft geleverd en gaat er daarom vanuit dat gedaagde een werkend back-up systeem heeft geplaatst. De rechtbank oordeelt dat gedaagde zich aan haar verplichtingen heeft gehouden en daarom geen schadevergoeding aan eiser is verschuldigd. De vorderingen van eiser worden daarom afgewezen.

4.6. Daarbij komt dat [gedaagde 1] c.s. uitvoerig heeft uitgelegd hoe zij het back-up systeem op verzoek en ten behoeve van [eiser] heeft geïnstalleerd en hoe dit werkte. [...] Dat [gedaagde 1] c.s. dit systeem heeft geïnstalleerd voor [eiser], dat de installatie succesvol was, en dat dit systeem een back-up systeem is van gegevens die [eiser] tegen een virusaanval beveiligd wilde hebben, heeft [eiser] vervolgens onvoldoende gemotiveerd betwist. De stelling dat Synology geen back-up systeem is, is daarvoor onvoldoende. De eerdergenoemde verklaring van Microminder – waarnaar [eiser] hiertoe verwijst – biedt daarvoor namelijk onvoldoende aanknopingspunten.  De conclusie is dat [eiser] in het licht van de hiervoor weergegeven gemotiveerde betwisting van [gedaagde 1] c.s. onvoldoende heeft onderbouwd dat [gedaagde 1] c.s. geen werkend back-up systeem heeft geleverd. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat [gedaagde 1] c.s. een werkend back-up systeem heeft geplaatst.