IT 3534

Jaarverslag EDPB

In het jaarverslag van het Europees Comité voor Gegevensbescherming (European Data Protection Board) zijn de activiteiten uit 2020 samengevat en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- de praktische toepassing van de richtsnoeren;
- verslagen van de aanbevelingen en best practices;
- bindende besluiten;
- het niveau van de bescherming van de persoonsgegevens van mensen in de EU en, waar passend, in derde landen en bij internationale organisaties.