Gepubliceerd op maandag 4 april 2022
IT 3881
Rechtbank Den Haag ||
23 feb 2022
Rechtbank Den Haag 23 feb 2022, IT 3881; ECLI:NL:RBDHA:2022:1409 (TNO tegen Uscoutfor), https://www.itenrecht.nl/artikelen/licentieovereenkomst-voor-software

Licentieovereenkomst voor software

Rb Den Haag 23 februari 2022, IT 3881; ECLI:NL:RBDHA:2022:1409 (TNO tegen Uscoutfor) In deze zaak stelt TNO dat Uscoutfor haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst alsnog volledig moet nakomen. In reconventie vordert Uscoutfor dat de rechtbank de licentieovereenkomst ontbindt en TNO veroordeelt tot (terug)betaling aan haar. TNO zou tekortgeschoten zijn in de nakoming van de licentieovereenkomst, omdat zij geen werkende technologie voor doelpuntherkenning heeft geleverd.

Het beroep van Uscoutfor faalt, omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan die aan ontbinding worden gesteld in Exhibit F. Dit betekent echter niet dat TNO recht heeft op de in de licentieovereenkomst opgenomen licentievergoedingen. De vorderingen in conventie worden ook afgewezen, omdat TNO op basis van de licentieovereenkomst en Exhibit F slechts heeft mogen verwachten dat zij aanspraak had op de licentievergoeding, voor zover voldoende werkende technologie voor doelpuntherkenning tijdens live voetbalwedstrijden tot stand werd gebracht, of minstens andere technologie met vergelijkbare exploitatiemogelijkheden voor Uscoutfor.

4.7. Onder deze omstandigheden moet de licentieovereenkomst, waaronder Exhibit F, naar het oordeel van de rechtbank zo worden uitgelegd dat de voorwaarde waaronder deze is gesloten, niet is vervuld, waardoor Uscoutfor Holding geen licentievergoeding verschuldigd is geworden.