IT 2193

Medewerkingsplicht binnen een uur voor beslag op mails met patiëntgegevens die naar privémail zijn gestuurd

atos medical

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 8 december 2016, IEF 16461 (Atos Medical tegen MDS) Ex parte. Beslag. Medewerkingsplicht binnen één uur. Conservatoir beslag tot afgifte op de vanaf zakelijk naar privémailadres gezonden patiëntgegevens. Verzoekster heeft verzocht tot afgifte op de gegevensdragers waarop patiëntgegevens zich bevinden. Op grond van de Wbp en de Wet meldplicht datalekken dient verzoekster te voorkomen dat de aan haar toevertrouwde medische gegevens in handen van derden komt. Gerekwestreerden zullen worden bevolen op eerste mondelinge verzoek van de deurwaarder binnen een uur haar medewerking verlenen, waaronder het beschikbaar stellen van logingegevens, wachtwoorden en andere (technische) informatie ten einde de deurwaarder en de automatiseringsdeskundigen onbelemmerde en algehele toegang te verschaffen tot gegevens en apparatuur. Op last van een dwangsom van €2.000 per uur met maximum van €200.000.

De voorzieningenrechter
3.3. Gelast gerekwestreerden de instrumenterend deurwaarders daartoe toegang te verlenen tot de ruimten en voertuigen genoemd (...) en tot de door hen gebruikte computersystemen en servers (ongeacht of die systemen gebruikmaken van lokale of externe servers), cloud omgevingen, elektronische administratiesystemen, PC's , laptop(s), tablet(s), notebook(s), handhelds dan wel enige (andere) digitale gegevensdragers zoals (doch niet limitatief) DVD's, CD's, (mobiele) telefoons, USB-sticks, teneinde toegang te krijgen tot de (...) omschreven informatie.

3.4. beveelt gerekwestreerden op eerste mondelinge verzoek van de deurwaarder(s) binnen 1 uur haar medewerking te verlenen, (...)