Gepubliceerd op vrijdag 23 september 2022
IT 4083
Rechtbank Limburg ||
14 sep 2022
Rechtbank Limburg 14 sep 2022, IT 4083; ECLI:NL:RBLIM:2022:6958 (Eiser tegen College van B&W), https://www.itenrecht.nl/artikelen/niet-zeker-dat-vermelde-persoonsgegevens-juist-waren

Niet zeker dat vermelde persoonsgegevens juist waren

Rb. Limburg 14 september 2022, IT 4083; ECLI:NL:RBLIM:2022:6958 (eiser tegen College van B&W) Bij besluit van 16 april 2020 heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht (het College) het verzoek van eiser om een correctie aan te brengen in de hem betreffende persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (Brp), afgewezen. Ter onderbouwing van dit verzoek had eiser onder meer een kopie van een Chinees paspoort uit 2010, notariële verklaringen en een DNA-onderzoek overgelegd. Eiser heeft vervolgens bezwaar gemaak tegen het besluit, maar het bezwaar van eiser is ongegrond verklaard. De rechtbank komt in deze zaak tot de conclusie dat het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat niet zonder twijfel uit de door eiser overgelegde documenten volgt dat de daarin vermelde persoonsgegevens juist zijn.

14. Gelet op het voorgaande in samenhang met de twijfels over de algemene afgiftepraktijk volgt de rechtbank verweerder in dit geval in zijn standpunt dat de in het paspoort uit 2010 vermelde gegevens, ondanks dat het hier een brondocument betreft, niet hoeven te worden verwerkt in de Brp.

19. De aanvullende documenten zoals eiser die bij het aanvullend beroepschrift heeft overgelegd, zijnde de kopie van het paspoort van de broer van eiser en de PSB-verklaring over het certificaat waarin de gezinssamenstelling van de familie Lin wordt beschreven, zijn nog niet op echtheid beoordeeld door Bureau Documenten. De rechtbank ziet – gelet op hetgeen hiervoor is overwogen – geen aanleiding om de onderhavige zaak aan te houden in afwachting van de uitkomst van het onderzoek, hetgeen eiser overigens ook niet heeft verzocht.