Gepubliceerd op donderdag 9 november 2017
IT 2400
Hof ||
28 jun 2017
Hof 28 jun 2017, IT 2400; ECLI:NL:GHSHE:2016:2614 (vennootschap tegen Duitse vennootschap), https://www.itenrecht.nl/artikelen/ontbinding-vanwege-niet-werkende-koppeling-voor-real-time-boeken

Ontbinding vanwege niet werkende koppeling voor real-time boeken

Hof 's-Hertogenbosch 28 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2614 (vennootschap tegen Duitse vennootschap) Over software en koppelingen die real-time boeken mogelijk maakt. Bij de koppelingen gaat het om een zogenaamde XML-koppeling, een uitwisselingsprotocol waarbij, zo begrijpt het hof, gegevens uit het ene systeem in het gekoppelde systeem niet andermaal behoeven te worden ingevoerd, maar rechtstreeks kunnen worden ingelezen. In de Nederlandse reisbranche bestaat de universele G7-koppeling welke in systemen kan worden ingebouwd. Na bewijsopdracht in tussenarrest [ ECLI:NL:GHSHE:2016:846] komen twee tekortkomingen vast te staan.

De ontbinding leidt tot afwijzing van de vordering in reconventie – welke inhield: betaling van nog niet betaalde, doch wel uitgevoerde – werkzaamheden, ofwel omdat deze voortvloeiden uit de ontbonden overeenkomst, ofwel omdat deze betrekking hadden op vergeefse herstelpogingen. Terugbetaling van hetgeen reeds betaald.

Uit het tussenarrest:
7.10.
Het vorenstaande betekent dat van de vier tekortkomingen welke [de vennootschap] had gesteld, te weten:
- het ontbreken van de busmodule
 het ontbreken van de mogelijkheid om pakketreizen te boeken
- het ontbreken van koppelingen met reisbureaus zoals D-Reizen, terwijl dat wel was afgesproken
- het ontbreken van de mogelijkheid om realtime te boeken, terwijl dat wel was afgesproken

de eerste tekortkoming niet is komen vast te staan maar de laatste twee wel.