IT 3406

Opheffing blokkade e-mailaccount toegewezen

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland, IT 3406; ECLI:NL:RBMNE:2020:5773 (X tegen Microsoft) Kort geding. Eiser maakt tegen betaling gebruik van de diensten van Microsoft en heeft daarvoor een Microsoft e-mailaccount. Aan dit e-mailaccount is een Xbox-account gekoppeld voor het spelen van gelicentieerde spellen en een OneDrive-account voor het opslaan van digitale bestanden. Microsoft heeft het e-mailaccount van eiser geblokkeerd, omdat volgens Microsoft de gedragscode uit de tussen partijen geldende servicevoorwaarden zijn geschonden door eiser. Via diensten van Microsoft zou eiser een afbeelding hebben gedeeld die kinderen uitbuit, schade toebrengt, ongepast en mogelijk onwettig is. Eiser is het hiermee oneens en verzoekt toegang tot zijn e-mailaccount, maar Microsoft weigert dit. Geordeeld wordt dat het niet aannemelijk is geworden dat de eiser de in de servicevoorwaarden opgenomen gedragscode heeft geschonden. De vordering tot opheffing van de blokkade op het e-mailaccount wordt dan ook toegewezen.

3.8. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is op grond van de voorliggende stukken niet voldoende aannemelijk dat een rechter, oordelend in een bodemprocedure, tot de conclusie zal komen dat [eiser] de in de servicevoorwaarden opgenomen gedragscode heeft geschonden door schadelijk en uitbuitend beeldmateriaal van kinderen te delen. Microsoft heeft alleen omschreven wat er te zien is op de afbeelding, die tot de blokkade heeft geleid. Het gaat volgens haar om een afbeelding behorend tot de categorie B2, van een meisje in de puberleeftijd, afgebeeld van de borst tot de dij in een wellustige houding, met een marineblauw Star Wars-shirt aan en ontbloot onderlijf, zoals blijkt uit de verklaring van [A] . [eiser] heeft uitgebreid toegelicht en onderbouwd dat het om een intieme selfie van zijn meerderjarige ex-vriendin moet gaan en de afbeelding dus geen kinderpornografie betreft. 

3.9. Dit betekent dat de primaire vordering strekkende tot het weer onverkort toegang verlenen aan [eiser] tot zijn e-mailaccount en daarmee tot al zijn accounts toewijsbaar is.

Het primair gevorderde strekkende tot het verlengen van de geldigheid van de Ultimate Game Pass van [eiser] en het gevorderde verbod op het verrichten van handelingen die de strekking hebben de bestanden en inhoud van het account van [eiser] te vernietigen zijn eveneens toewijsbaar. Microsoft heeft daar ook geen apart verweer tegen gevoerd. De gevorderde dwangsommen zullen eveneens worden toegewezen.