IT 2309

Opiniestukken Solo di Pueblo maken geen privacy-inbreuk

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 14 juni 2017,IEF 16900; IT 2309; ECLI:NL:OGEAA:2017:457 (Rectificatie Solo di Pueblo) Mediarecht. Civiel recht. Insure-to-Study was betrokken bij een openbare aanbesteding die zag op verzekeringen voor Arubaanse studenten. De Ruijter schreef herhaaldelijk opiniërende stukken over belangenverstrengeling in nieuwsblad Solo di Pueblo. In kort geding werd rectificatie afgewezen en dit wordt later bevestigd: er is geen sprake van onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

2.12 Dat [Eiser] door deze handelswijze tevens geraakt werd, acht het Gerecht aannemelijk, maar gezien de (niet onterechte) wens om duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken rond de aanbesteding, konden gedaagden vraagtekens stellen bij het optreden van de Minister en mochten zij ook lucht geven aan hun vermoeden dat er iets niet in de haak was. Dat dit later - toen de openheid er alsnog kwam - anders bleek te liggen, maakt dit niet anders. [Eiser] had immers er ook voor kunnen kiezen om zelf openheid te geven c.q. informatie te verschaffen, zodat de vermoedens jegens hem konden worden rechtgezet.

2.13 Dit neemt overigens niet weg dat de wijze waarop gedaagden zich hebben uitgedrukt weinig elegant is en ook niet getuigt van veel fijnzinnigheid. Maar het Gerecht acht dit onvoldoende om in het kader van de afweging van de twee grondrechten het optreden van onrechtmatig te achten. Hierbij wordt aangetekend dat het optreden van gedaagden naar het oordeel van het Gerecht beoordeeld moet worden naar het moment van dat optreden zelf en niet naar wat later is gebleken, c.q. na gegeven openheid van zaken.