IT 2407

Opleiding van 'maar' 15 minuten is geen grond voor ontbinding overeenkomst

Rechtbank Rotterdam 13 juli 2017, IT&R 2407; ECLI:NL:RBROT:2017:5589 (Proximedia tegen gedaagde). Contractenrecht. Gedaagde stelt dat Proximedia tekort is geschoten door o.a. het niet tijdig gereed zijn/online gaan van landingspagina's; het niet leveren van call tracking en search engine advertising en het niet geven van een opleiding tot het gebruik van een applicatie. Proximedia heeft bewijs aangedragen dat de internetdiensten geleverd zijn. Ten aanzien van de tijdige levering staat vast dat gedaagde Proximedia niet in gebreke heeft gesteld, waardoor Proximedia niet in verzuim kan zijn. De uitleg van een applicatie hoeft niet veel tijd in beslag te nemen, dus dat de opleiding maar 15 minuten duurde is geen contra-indicatie. Proximedia is hier dus eveneens niet tekort geschoten. 

3.4.1 Met betrekking tot ‘[B.]’ heeft [gedaagde] verwezen naar kopieën van zijn agenda waarin op 21 en 27 augustus 2015 een afspraak met ‘[B.]’ genoteerd staat. Die afspraken kunnen niet kloppen nu het eerste contact met een vertegenwoordiger van Proximedia op 27 augustus 2015 was en [gedaagde] pas die dag de overeenkomst heeft ondertekend. Daarnaast staat in de onder 1.3 geciteerde welkomstbrief die daags na het ondertekenen van de overeenkomst is verstuurd dat [A.] de persoonlijke accountmanager is. [gedaagde] heeft niet betwist de welkomstbrief te hebben ontvangen. Een toezegging dat ‘[B.]’ de contactpersoon zou zijn, is dan ook niet komen vast te staan. Op dit punt is Proximedia dan ook niet tekort geschoten.

3.4.2 Uit het onder 1.6 geciteerde bewijs van levering volgt dat er met betrekking tot het Bizbook een opleiding gegeven is. Dat de monteur/installateur in totaal maar vijftien minuten aanwezig was, hoeft geen contra-indicatie te zijn. Het gaat volgens Proximedia slechts om een uitleg van een applicatie op het Bizbook (een gastenboekmodule applicatie waarmee klanten van [gedaagde] een reactie op de genoten dienstverlening op de website kunnen plaatsen) en dat hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. Ook op dit punt is Proximedia dus niet tekort geschoten.

3.4.3 Ten aanzien van de geleverde internetdiensten (een mini website (de zogenaamde landingspagina’s), de Call Tracking en de SEA (Search Engine Advertising) campagne bij Google AdWords) verwijst Proximedia naar de onder 1.7 en 1.8 geciteerde e-mails en naar de in het geding gebrachte producties (printscreens van de landingspagina’s en een uitdraai campagnebeheer Google AdWords). Door [gedaagde] is op de zitting erkend dat hij de e-mails heeft ontvangen. [gedaagde] heeft hier echter niet op gereageerd omdat ze niet van ‘[B.]’ afkomstig zijn. Het had echter op de weg gelegen van [gedaagde] om dit wel te doen. [gedaagde] heeft onvoldoende onderbouwd dat de overeengekomen internetdiensten niet zijn geleverd.

3.4.4 [gedaagde] voert nog aan dat de diensten niet op tijd klaar waren. Hij betwist echter niet dat hij Proximedia niet in gebreke heeft gesteld, zodat Proximedia niet in verzuim is gekomen. Van een fatale termijn is geen sprake, aangezien een aanduiding van twee weken in een folder (zie proces-verbaal van 13 juni 2017) onvoldoende bepaald is.