IT 3912

Oplichting ministerie van Defensie

Rb. Zeeland-West-Brabant 5 april 2022, IT 3912; ECLI:NL:RBZWB:2022:1660 (Oplichting Ministerie van Defensie) In een strafrechtzaak tegen een voormalige werknemer van het ministerie van Defensie is deze veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Deze straf is opgelegd voor het meermaals oplichten van het ministerie, het opzettelijk en wederrechtelijk gebruiken van andermans persoonsgegevens om de identiteit van een ander te misbruiken, het voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel om misdrijven te plegen en tenslotte voor het meermaals plegen van valsheid van geschriften. Daarbij ging de ex-werknemer zo ver om een keylogger op de computers van medewerkers van Defensie te installeren om de toetsaanslagen te registreren.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Verdachte was werkzaam bij het Ministerie van Defensie, aanvankelijk als kapitein, later als burger. In maart 2015 werd verdachte aangewezen als Point of Contact waarbij hij verantwoordelijk was voor het op voorraad houden van de onderdelen voor het legervoertuig de Bushmaster en daarvoor het nodige te doen. Met gebruikmaking van die functie heeft verdachte gedurende een langere periode zijn werkgever, het Ministerie van Defensie, opgelicht voor een totaalbedrag van € 584.157,39.

De oplichting bestond uit de volgende handelingen. Verdachte heeft allereerst de bedrijven van zijn vrouw en schoonzus met een nieuwe naam ingeschreven en in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel en deze nieuwe bedrijven vervolgens in het systeem van het Ministerie van Defensie aangemerkt als leveranciers voor onderdelen van de Bushmaster. Vervolgens heeft hij behoeftestellingen opgesteld en gefixeerd aan onderdelen voor de Bushmaster, de afdeling inkoop op de bedrijven gewezen, namens de bedrijven offertes aan de afdeling inkoop verzonden, facturen namens de bedrijven verzonden, en in het computer systeem van het Ministerie van Defensie aangegeven dat de bestelde onderdelen geleverd waren. Aan het ministerie waren echter geen onderdelen voor de Bushmaster geleverd, maar bijvoorbeeld pompjes voor koffiezetapparaten of slangen, voor ABS-systemen van auto’s. Via de genoemde bedrijven verkocht verdachte deze zogenaamde onderdelen voor de Bushmaster voor prijzen vele honderden procenten hoger dan de inkoopprijzen aan het Ministerie van Defensie, en heeft zichzelf daarmee enorm verrijkt. Daarnaast heeft verdachte zich gedurende zijn werkzame periode schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, heeft hij een keylogger geplaatst op de computers van de medewerkers en zo hun gebruikersnamen en wachtwoorden achterhaald en heeft hij wederrechtelijk gebruik gemaakt van andermans persoonsgegevens. Dit alles heeft verdachte gedaan met als doel het Ministerie van Defensie nog verder op te lichten.