Gepubliceerd op donderdag 3 maart 2022
IT 3844
Rechtbank Rotterdam ||
18 feb 2022
Rechtbank Rotterdam 18 feb 2022, IT 3844; ECLI:NL:RBROT:2022:996 (Eiser tegen Vorm), https://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-domoticasysteem-ontbonden

Overeenkomst domoticasysteem ontbonden

Rb Rotterdam 18 februari 2022, IT 3844; ECLI:NL:RBROT:2022:996 (Eiser tegen Vorm) Eiser heeft een appartement gekocht en heeft daarvoor een koop- en aannemingsovereenkomst gesloten met Vorm. Eiser heeft Vorm een meewerkopdracht gegeven voor de aanleg van een domoticasysteem (huisautomatisering). Op het punt van het domoticasysteem is Vorm tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen. Vorm kon of wilde de gebreken niet herstellen. Partijen hebben hun overeenkomst vervolgens aangevuld met de afspraak dat eiser de verdere aanleg van het systeem uit zou besteden en dat Vorm de kosten daarvan zou betalen. Vorm heeft deze facturen niet vergoed. Eiser heeft de overeenkomst dus terecht ontbonden. De kantonrechter ziet niet welk belang wordt gediend bij het voor recht verklaren hiervan. Wel oordeelt de kantonrechter dat Vorm moet terugbetalen wat eiser heeft betaald.

4.5. Partijen hebben hun overeenkomst dus aangevuld met de afspraak dat [eiser] de verdere aanleg van het systeem uit zou besteden en dat Vorm de kosten daarvan zou betalen. Vorm is deze aanvullende afspraak echter ook niet nagekomen. Zij heeft de door [eiser] gemaakte kosten niet vergoed.